cak logo

Zkušební komise

předseda zkušební komise
JUDr. Karel Brückler, advokát

 

místopředsedové

JUDr. František Smejkal, advokát

JUDr. Michaela Střížová, advokátka

 

Pro obor ústavní a správní právo:

JUDr. PhDr. Balík Stanislav, Ph.D., advokát

JUDr. Bárta Jan, advokát

JUDr. Bezděk Robert, CSc., advokát

JUDr. Burget Daniel, advokát

JUDr. Císař Vladimír, advokát

JUDr. Černý Petr, Ph.D., Krajský soud v Ústí nad Labem

JUDr. Gerloch Aleš, CSc., prof., advokát

JUDr. Grossová Marie Emilie, Ph.D., advokátka

JUDr. Görges Marek, advokát

JUDr. Hlína Jakub, advokát

JUDr. Ing. Horčicová Viera, Městský soud v Praze

JUDr. Horošková Iva, advokátka

JUDr. Jelínek Roman, Ph.D., advokát

JUDr. Kantorová Diana, MPSV

prof. JUDr. Karfíková Marie, CSc., advokátka

JUDr. Kos Bohumil, Ph.D., advokát

JUDr. Koschin Zdeněk, advokát

JUDr. Kříž Marek, Ph.D., advokát

Mgr. Lachmann Martin, Městský soud v Praze

JUDr. Luhan Jan, advokát

JUDr. Malík Radan, Nejvyšší správní soud

doc. JUDr. Mates Pavel, CSc., advokát

JUDr. Mazanec Michal, expředseda Nejvyšší správní soud

JUDr. Mikeš Petr, Ph.D., Nejvyšší správní soud

JUDr. Nahodil Tomáš, advokát

JUDr. Mgr. Pospíšil Ivo, Ph.D., Nejvyšší správní soud

prof. JUDr. Průcha Petr, CSc.,Masarykova univerzita

JUDr. Průchová Ivana, CSc., doc., advokátka

JUDr. Sedlatý Bohuslav, advokát

JUDr. Ševčík Daniel, Ph.D., advokát

doc. JUDr. Šimíček Vojtěch, PhD., Ústavní soud ČR

JUDr. Škampová Kristina, advokátka

JUDr. Trubač Ondřej, Ph.D., LL.M., advokát

JUDr. Uhlířová Pavlína, Ph.D., advokátka

JUDr. Vácha Přemysl, advokát

JUDr. Volák Daniel, advokát

JUDr. Vondráčková Pavlína, Ph.D., advokátka

Mgr. Vrábliková Petra, advokátka

JUDr. Všetečka Jiří, advokát

JUDr. Zagar Tomáš, advokát

 

Pro obor trestní právo:

JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D., Nejvyšší soud ČR

JUDr. Augustinová Pavla, Vrchní soud Praha

JUDr. Bláha Jan, expředseda senátu trestního kolegia Nejvyšší soud ČR

JUDr. Brückler Karel, advokát

JUDr. Císař Jiří, advokát

JUDr. Draštík Antonín, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Durdík Tomáš, Nejvyšší soud ČR

prof. JUDr. Fenyk Jaroslav, Ph.D., exmístopředseda Ústavní soud ČR

JUDr. Flídr Aleš, Krajský soud v Brně

JUDr. Fürst Antonín, advokát

prof. JUDr. Bc. Gřivna Tomáš, Ph.D., advokát

JUDr. Hájková Vladimíra, předsedkyně senátu KS v Českých Budějovicích

JUDr. Hrachovec Petr, exsoudce Nejvyšší soud ČR

JUDr. Hrbatová Martina, advokátka

JUDr. Chum Václav, advokát

prof. JUDr. Jelínek Jiří, CSc., PF UK katedra trestní právo

JUDr. Ježek Vladimír, advokát

JUDr. Kaiser Tomáš, advokát

JUDr. Kočí Petr, Ph.D., advokát

JUDr. Kovářová Daniela, advokátka

Mgr. Kras Pavel Kašpar, advokát

JUDr. Krzysztyniak Katarzyna, Ph.D., advokátka

JUDr. Kůrková Věra, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Lamka Roman, Ph.D., LL.M., MBA, advokát

JUDr. Lamková Petra, MBA, advokátka

doc. JUDr. Nett Alexander, CSc., advokát

JUDr. Púry František, Ph.D., Nejvyšší soud ČR

JUDr. Rizman Stanislav, Masarykova univerzita

JUDr. Bc. Říha Jiří, Ph.D., Nejvyšší soud ČR

JUDr. Skřipský Jan, Ph.D., advokát

Mgr. Smejkal Petr, advokát

JUDr. Sovák Zdeněk, exsoudce Vrchní soud Praha

JUDr. Stoklas Petr, advokát

JUDr. Sváček Jan, Vrchní soud Praha

JUDr. Svoboda Filip, advokát

prof. JUDr. Šámal Pavel, Ph.D., Ústavní soud ČR

JUDr. Škvain Petr Ph.D., Nejvyšší soud ČR

Mgr. Trojan Lukáš, advokát

JUDr. Vávra Libor, Městský soud v Praze

JUDr. Zavřel Petr, právník

 

Pro obor občanské, rodinné a pracovní právo:

JUDr. Bernatík Lubor, advokát

JUDr. Bureš Jaroslav, expředseda Vrchní soud Praha

JUDr. Doležal Marek, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Doležílek Jiří, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Dýšková Jitka, Nejvyšší soud ČR

doc. JUDr. PhDr. Elischer David, Ph.D., Katedra obč. práva PF UK

Mgr. Fürst Antonín, LL.M., advokát

Mgr. Havlík David, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Holub Miloš, Ph.D., advokát

JUDr. Honus Igor, advokát

JUDr. Jirmanová Miroslava, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Kyjovský Milan, advokát

Mgr. Levý Jiří, Krajský soud v Plzni

JUDr. Macek Radomil, advokát

prof. JUDr. Macková Alena, Ph.D., PF UK

JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka

JUDr. Matzner Jiří, Ph.D., LL.M., advokát

Mgr. Ing. Mašek Jakub, advokát

JUDr. Nykodým Jiří, advokát

JUDr. Orlet Erik, advokát

JUDr. Palkoska Ivo, advokát

JUDr. Pavlok Jan, Ph.D., advokát

JUDr. Podolka Karel, exsoudce Vrchní soud Praha

JUDr. Potočná Miroslava, advokátka

JUDr. Profous Miloš, advokát

JUDr. Rakovský Josef, právník

JUDr. Schejbalová Irena, advokátka

JUDr. Skácel Josef, advokát

JUDr. Svatoš Petr, advokát

JUDr. Šetek Karel, advokát

JUDr. Šimíčková Krůsová Marcela, LL.M., advokátka

JUDr. Tomková Ivana, Krajský soud v Brně

JUDr. Trykar Luděk, LL.M., Ph.D., advokát

JUDr. Uhlíř David, Ústavní soud ČR

Mgr. Zahnáš Michal, advokát

JUDr. Ing. Zvolánková Semrádová Světlana, advokátka

 

Pro obor obchodní právo:

JUDr. Bányaiová Alena, CSc., advokátka

Mgr. Blažek Kamil, advokát

JUDr. Bříza Petr, Ph.D., LL.M., advokát

JUDr. Cileček Filip, Nejvyšší soud ČR

prof. JUDr. Černá Stanislava, CSc., PF UK

JUDr. Des Zdeněk, exsoudce Nejvyšší soud ČR

JUDr. Dolanská Bányaiová Lucie, Ph.D., Ústavní soud ČR

JUDr. Doležal Marek, Nejvyšší soud ČR

Mgr. Dörfl Luboš., Ph.D., Vrchní soud v Praze

JUDr. Görges Marek, advokát

Mgr. Hájek Daniel, LL.M., advokát

JUDr. Hochman Přemysl, advokát

JUDr. Holejšovský Josef, Ph.D. Vrchní soud Praha

JUDr. Hornochová Kateřina, Nejvyšší soud ČR

Mgr. Hrazdíra Jan, advokát

JUDr. Ing. Hušek Jan, exsoudce Nejvyšší soud ČR

doc. JUDr. Klimeš František, CSc., vysokoškolský pedagog

JUDr. Kubálek Jan, Ph.D., advokát

JUDr. Maisner Martin, Ph.D., MCIArb., advokát

JUDr. Malacka Michal, Ph.D., MBA, Mgr.iur., PF UP v Olomouci

JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka

JUDr. Mrázek Petr, advokát

JUDr. Němec Robert, LL.M., advokát

JUDr. Novotná Monika, advokátka

doc. JUDr. Ondrejová Dana, Ph.D., advokátka

Mgr. Otipka Pavel, advokát

doc. JUDr. Patěk Daniel, Ph.D., Katedra obch. práva PF UK

Mgr. Průša Ivo, Ph.D., advokát

JUDr. Příhoda Pavel, Nejvyšší soud ČR

doc. JUDr. Rozehnal Aleš, Ph.D., advokát

JUDr. Rozlivková Lyana, exsoudkyně Vrchní soud Praha

JUDr. Smejkal František, advokát

doc. JUDr. Štenglová Ivana, PF UK

JUDr. Šuk Petr, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Truxa Pavel, advokát

JUDr. Uhlířová Milada, Vrchní soud Praha

JUDr. Vidovičová Lenka, LL.M., advokátka

JUDr. Zunt Vlastislav, CSc., advokát

JUDr. Žižlavský Michal, advokát

 

Pro obor předpisy upravující poskytování právních služeb:

JUDr. PhDr. Balík Stanislav Ph.D., advokát

JUDr. Brož Jan, advokát

JUDr. Brückler Karel, advokát

JUDr. Čáp Petr, advokát

JUDr. Herblich Tomáš, advokát

JUDr. Janeba Jiří, advokát

JUDr. Kovářová Daniela, advokátka

JUDr. Krčmová Věra, advokátka

JUDr. Krym Ladislav, advokát

JUDr. Kyjovský Milan, advokát

JUDr. Luhan Jan, advokát

JUDr. Macková Jaroslava, advokátka

JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka

JUDr. Miketa Radim, advokát

JUDr. Mikš Jan, advokát

JUDr. Navrátil Dušan, advokát

JUDr. Němec Robert, LL.M., advokát

JUDr. Papež Vladimír, advokát

JUDr. Poledník Petr, advokát

Mgr. Prošek Ladislav, advokát

JUDr. Račok Michal, advokát

Mgr. Bc. Rychterová Kateřina, advokátka

JUDr. Sedlatý Bohuslav, advokát

JUDr. Schejbalová Irena, advokátka

JUDr. Skácel Josef, advokát

JUDr. Slanina Lukáš, advokát

JUDr. Smejkal František, advokát

Mgr. Smejkal Petr, advokát

JUDr. Střížová Michaela, advokátka

JUDr. Svejkovský Jaroslav, advokát

JUDr. Syka Jan, advokát

Mgr. Trojan Lukáš, advokát

JUDr. Vácha Přemysl, advokát

JUDr. Vavroch František, advokát

JUDr. Volák Daniel, advokát

Mgr. Vrábliková Petra, advokátka

JUDr. Vychopeň Martin, advokát

 

Seznam členů zkušební komise pro uznávací zkoušky:

JUDr. Bulinský Vladimír, advokát

JUDr. Glatzová Vladimíra, advokátka

Mgr. Hájek Daniel, LL.M., advokát

JUDr. Chum Václav, advokát

JUDr. Ing. Indruchová Eva, LL.M., Ph.D., advokátka

JUDr. Kostohryz Milan, advokát

JUDr. Mokrý Antonín, advokát

JUDr. Novotná Monika, advokátka

Mgr. Prošek Ladislav, advokát

Mgr. Svoboda Petr, advokát

JUDr. Šebek Martin, advokát

JUDr. Trykar Luděk, LL.M., Ph.D., advokát