cak logo

Vzdělávací akce ČAK

Titulek Datum konání Místo akce
Insolvence a restrukturalizace 2024 (aktuální témata z pohledu výkonu advokacie) 29.05.2024 (09:00 - 13:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
ONLINE: Evidence skutečných majitelů (po velké novele účinné od 1. října 2022 a dalších změnách) 30.05.2024 (09:00 - 13:00) Brno
Whistleblowing v praxi, povinnosti organizací a tzv. příslušných osob 04.06.2024 (09:00 - 16:00) Brno, přednáškový sál VOP
ONLINE: Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva 04.06.2024 (09:00 - 16:00) Praha
ONLINE: Rodičovský plán v opatrovnickém řízení 13.06.2024 (09:00 - 16:00) Brno
Povinnosti advokátů podle AML předpisů 13.06.2024 (09:00 - 13:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
Společné jmění manželů 4-5 13.06.2024-14.06.2024 (08:30 - 15:30) České Budějovice, Střední škola polytechnická
Důkazní břemeno v civilním sporu 20.06.2024 (09:00 - 16:00) Brno, přednáškový sál VOP
ONLINE: Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu 20.06.2024 (09:00 - 16:00) Praha
Compliance - teorie a praxe 25.06.2024 (09:00 - 13:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
Společné jmění manželů (4. a 5. část) 26.06.2024-27.06.2024 (09:00 - 16:00) budova ČS VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi NS ČR) 05.09.2024-05.09.2024 (09:00 - 16:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
ONLINE SEMINÁŘ: Postavení člena voleného orgánu SRO a AS (smlouva o výkonu funkce, odměňování, péče řádného hospodáře, následky jejího porušení) 12.09.2024-12.09.2024 (09:00 - 16:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
Přesvědčování 24.10.2024-24.10.2024 (09:00 - 17:00) Praha 2, Myslíkova 258/8
Nezbytná cesta a mimořádné vydržení v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky 31.10.2024 (09:00 - 15:00) Ústí nad Labem, budova rektorátu Univerzity J. E. Purkyně