cak logo

Výbor rozpočtový a hospodářský

Předsedkyně:

JUDr. Monika Novotná

 

Místopředsedkyně:

JUDr. Irena Schejbalová

 

Členové

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

JUDr. Radim Miketa

Mgr. Pavel Otipka

JUDr. František Smejkal

 

Administrátorka

Mgr. Miroslava Sedláčková