cak logo

Věstník České advokátní komory

Česká advokátní komora vydává Věstník, v němž dle § 53 odst. 1, 2 zákona č. 85/1996 Sb., o

advokacii, vyhlašuje své vlastní stavovské předpisy.