cak logo

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské Unie

 

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) je soudním orgánem, který ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Sídlo SDEU se nachází v Lucemburku, zahrnuje dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál (zřízený v roce 1988). Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly v rámci reformy soustavy unijních soudů přeneseny jeho pravomoci na Tribunál.

 

Členy Soudního dvora za Českou republiky jsou soudce Jan Passer a Miroslav Gavalec. V Tribunálu má Česká republika zastoupení v soudkyni Petře Škvařilové-Pelzl a Davidu Petrlíkovi.

 

Judikatura SDEU

 

Řízení před SDEU - materiály z ERA projektu Litigating EU Law