cak logo

Složení Kontrolní rady

Členové Kontrolní rady byli zvoleni na 8. sněmu ČAK, konaném dne 22. 10. 2021.

 

Předseda:

JUDr. Jan Mikš

 

Místopředsedové:

JUDr. Erik Orlet

JUDr. Petr Poledne, Ph.D.

JUDr. Irena Schejbalová

Mgr. Petr Smejkal

 

Členové (abecedně):

Balcar Petr, JUDr.

Bek Vladimír, JUDr.

Bělina Tomáš, JUDr.

Buršík Radek, Mgr.

Černochová Ilona, JUDr., LL.M.

Černý Vojtěch, Mgr.

Dohnal Jakub, JUDr., Ph.D., LL.M.

Dušek Ondřej, Mgr.

Fejfárek Martin, JUDr., Bc.

Felgrová Radka, Mgr., Ing.

Felix Adam, JUDr., LL.M., Ph.D.

Grubner Martin, JUDr.

Hladká Lucie, Mgr., MA

Hlavička Josef, Mgr.

Holásek Jan, JUDr., LL.M.

Holec Pavel, JUDr.

Holub Jan, JUDr., LL.M.

Hrudka František, JUDr.

Janeba Jiří, JUDr.

Janota Martin, Mgr., Ing.

Ježková Lucia, Mgr.

Jirousek Filip, JUDr.

Kaiser Tomáš, JUDr.

Kočí Petr, JUDr., Ph.D.

Koláček David, Mgr., LL.M.

Korbel Alan, JUDr.

Kordač Zbyšek, JUDr., LL.M.

Koželuha Patrik, Mgr.

Krčmová Věra, JUDr.

Krzysztyniak Katarzyna, JUDr., Ph.D.

Kuhn Petr, Mgr.

Lebeda Vít, JUDr.

Lenghartová Hana, JUDr.

Liška Jaroslav, Mgr.

Mach Václav, Mgr.

Miketa Jiří, JUDr.

Moník Petr, JUDr., LL.M.

Monsport Josef, JUDr.

Mrázek Jan, JUDr.

Nemanský Jan, JUDr.

Němcová Iva, JUDr.

Nespala Marek, JUDr.

Oliva Jakub, Mgr., LL.M.

Olík Miloš, JUDr., Ing., Ph.D., LL.M.

Otipka Pavel, Mgr.

Pániková Helena, Mgr.

Polena Stanislav, Mgr., Ing.

Radkovičová Lucie, JUDr.

Rundtová Karla, Mgr.

Rydvan Tomáš, Mgr.

Rychterová Kateřina, Mgr., Bc.

Semrádová Zvolánková Světlana, JUDr., Ing.

Spáčil Jan, Mgr., Bc., LL.M.

Střížová Veronika, JUDr., Ph.D., MSc.

Suk Jan, JUDr.

Svejkovský Jaroslav, JUDr.

Šerá Michaela, JUDr.

Šperka Tomáš, Mgr.

Taraba Jan, JUDr.

Tregler Boris, JUDr.

Vitejčková Eva, JUDr.

Vejlupek Michal, JUDr.

Vlk Václav, Mgr.

Vychopeň Martin, JUDr.

Zelinková Opršalová Michaela, Mgr.