cak logo

Návrhy usnesení 8. sněmu České advokátní komory