cak logo

KONVERZE DOKUMENTŮ

Advokát je oprávněn provádět na žádost autorizovanou konverzi dokumentů postupem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Autorizovaná konverze dokumentů se provádí prostřednictvím systému Czech Point. 

 

Přístup do systému Czech Point

 

Pro zřízení přístupu do systému Czech Point je třeba:

 

  1. Podat ČAK žádost o zprostředkování přístupu do systému Czech Point:

2. Zajistit si technické vybavení:

  • standardní PC nebo notebook s operačním systémem (MS Windows),
  • připojení k internetu (provozovatel doporučuje připojení s minimální rychlostí 128 kb/s)
  • funkční scanner
  • software Adobe Reader – zdarma ke stažení na stránkách firmy Adobe
  • software 602XML Filler – zdarma ke stažení na stránkách firmy Software602 

 

3. Pořídit si kvalifikovaný a komerční certifikát.

 

4. Uhradit poplatek za zřízení přístupu ve výši 1.194,70 Kč (cena bez DPH) bezhotovostně na základě vystavené faktury, která bude zaslaná žadateli do datové schránky advokáta po přijetí jeho žádosti o zřízení přístupu do systému Czech Point. 

 

5. Převzít přístupové údaje od ministerstva vnitra (správce systému Czech Point), zaslané do datové schránky advokáta.

 

6. Přihlásit se na https://www.czechpoint.cz/portaluzivatele/ a zadat do systému certifikáty (postup v manuálu – viz. níže).

 

7. Pokračovat na https://www.czechpoint.cz/czechpoint/ dle manuálu níže.

 

8. Provést ztotožnění uživatele Jednotného identitního prostoru Czech Point.

  • Informace o zahájení procesu ztotožnění uživatelů Jednotného identitního prostoru Czech Point
  • Proces ztotožnění

 

 

Servisní poplatek

 

V každém kalendářním roce je advokát, který má zřízen přístup do systému Czech Point, povinen uhradit prostřednictvím Komory poplatek za servisní podporu systému ve výši 280,- Kč bez DPH, a to na základě vystavené faktury. Tento poplatek je při zřízení přístupu již zahrnut do poplatku za zřízení.   

 

Úřední razítko

 

Při provádění konverze do listinné podoby se doložka konverze musí opatřit otiskem úředního razítka advokáta. Vzhled úředního razítka není zákonem o elektronických úkonech stanoven, nicméně z ust. § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, že je advokát oprávněn použít na svém úředním razítku malý státní znak. Razítko je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby (tj. advokáta), popřípadě i označení jeho sídla.

 

Správní poplatek za provedení autorizované konverze dokumentů

 

Advokáti za provádění autorizované konverze dokumentů správní poplatek nevybírají ani jej neplatí. Naopak služba může být v rámci ostatních právních služeb zdarma, nebo si advokát odměnu sám určí. 

 

Evidence provedených konverzí

 

Advokát je při provádění konverze dokumentů povinen vést evidenci provedených konverzí. Konkrétní údaje, které má taková evidence obsahovat stanoví § 26 zák. č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Povinnost advokáta tuto evidenci zasílat Komoře (usnesení představenstva ČAK ze dne 9.11.2010 – 1/2011 Věstníku) byla zrušeno (usnesení představenstva ČAK ze dne 13.9.2011-3/2011 Věstníku). Advokát si proto evidenci pouze vede pro vlastní potřebu a Komoře ji nezasílá.

 

Další informace

 

Pro advokáty je níže k dispozici uživatelská dokumentace ke konverzi dokumentů, která slouží jako příručka. Dále existuje neomezený přístup do elektronického školícího prostředí EDU, kde si lze vyzkoušet pracovní postupy v systému Czech POINT (k dispozici zde: https://cert.edu.czechpoint.cz/). Do školícího prostředí EDU mohou vstupovat všichni uživatelé, kteří mají zřízen účet do produkčního prostředí. Připojují se pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používají pro přihlášení k produkčnímu Czech POINTu.

 

POVINNOST SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY PRO AUTORIZOVANÉ KONVERZE NA ŽÁDOST SE OD 1. 1. 2023 NA ADVOKÁTY NEVZTAHUJE.

 

 

Technická podpora Czech Point

V případě technických problémů se systémem Czech Point je vám k dispozici uživatelská podpora na tel. 222 13 13 13 v době od 8:00 do 18:00 nebo na e-mailu: helpdesk@czechpoint.cz.