cak logo

GDPR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vítejte v sekci GDPR. Jak nepochybně víte, jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako "GDPR"). Nařízení nabylo účinnosti 25. května 2018 a představuje základní stavební kámen v evropském legislativním rámci ochrany osobních údajů.

 

GDPR se pochopitelně vztahuje i na advokáty, přičemž při implementaci GDPR je nutno zohlednit specifika advokátní profese, zejména garantovanou povinnost mlčenlivosti.

 

Rozhodli jsme se, že Vám usnadníme implementaci GDPR do právní praxe, a proto jsme pro Vás připravili několik praktických pomůcek:

 

Metodika pro advokáty k dosažení shody s GDPR

Vzory dokumentů v oblasti GDPR

FAQ - často kladené dotazy v oblasti GDPR v advokacii

Užitečné odkazy

Přejeme vám všem dostatek trpělivosti s implementací GDPR.

 

Vedení České advokátní komory

 

GDPR

Animace načítání