cak logo

AML

 

Metodika AML

Česká advokátní komora připravila pro advokáty a advokátky Metodickou informaci (viz. i níže) k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 
Interaktivní dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta podle AML 
 
Ve snaze advokátkám a advokátům ulehčit co nejvíce provádění administrativních kroků při identifikaci a kontrole klienta podle AML předpisů, připravily Česká advokátní komora, advokátní kancelář PRK Partners a společnost Legito interaktivní dotazník, který tento proces výrazně zjednoduší a zrychlí. 
 
Dotazník byl zpracován se zohledněním hodnocení rizik zpracovaného Komorou (viz. METODICKÁ INFORMACE k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) a jeho použití je omezeno mírou jeho obecnosti, proto je třeba identifikaci a kontrolu provádět vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem obchodu nebo obchodního vztahu. 
 
Dotazník je určen pouze pro advokáty, protože je přizpůsoben vypracovanému hodnocení rizik pro sektor advokacie, a tudíž není použitelný pro jiné povinné osoby. Dotazník neobsahuje všechny v úvahu přicházející možnosti, pouze ty běžné nebo předpokládané. Může se tedy stát, že jej bude nutné po vyexportování ještě upravit.
 
Za úplnost údajů a kompletní identifikaci a kontrolu odpovídá vyplňující advokát.
 
Komora za jeho využití nenese žádnou odpovědnost.
 
Dotazy nebo připomínky k fungování dotazníku je možné napsat a poslat na e-mailovou adresu aml@cak.cz.
 
Malá nápověda k vyplnění dotazníku:
 
Dotazník je umístěn na webu společnosti Legito, data, která do něho advokáti vyplní, se nikam neukládají ani neposílají.
 
Po dokončení je nutné vyplněný dotazník stáhnout do vlastního počítače nebo vytisknout.
 
Po opuštění stránky se data nenávratně vymažou a nelze se k nim vrátit a také samu aplikaci není možné stáhnout do vlastního počítače.
 
Ještě malá nápověda:
 
Světle zelená políčka slouží k vyplnění textem. 
Tmavě zelená políčka se zaklikávají (klik si dotazník pamatuje a označená pole následně exportuje při stahování vyplněného dotazníku).
 
Světle šedé pruhy nejsou pouze nadpisem, mají zaklikávací políčko vpravo. Tomu se následně přizpůsobí obsah textu pod ním. Nevyplňují se automaticky, předpokládají posouzení shromážděných informací a rozhodnutí povinné osoby k dané parciální části posouzení.
 
Tyrkysová políčka se vyplní sama po zakliknutí ve výběru (šedá pole vpravo u nadpisů).
Pokud advokát zaklikne pole „údaje vyplývající z dokumentů získaných při identifikaci klienta“, půjde o dokumenty, které jsou alespoň v kopii založeny v AML spisu a tyto údaje není třeba do dotazníku přenášet, tvoří jeho přílohu.
 
 

 

 

AML

Animace načítání