cak logo

Seznam advokátek a advokátů zapojených do projektů ADŠ a ADDD

Olomoucký kraj

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová

 

Mgr. Magda Fekiačová

 

Mgr. Ing. Radka Felgrová

 

JUDr. Jitka Gregorová

rodinné právo a dědické právo

Mgr. David Havel

 

Mgr. Mária Chvajová Staňková

soukromé právo (pracovní právo - smlouvy a dohody, rodinné právo, dluhy) a dětským domovům vše v oblasti GDPR

JUDr. Monika Ivan

 

Mgr. Ing. Martin Kalabis

 

Mgr. Tereza Kováčová

generální praxe, soukromé právo, náhrady škod, smluvní závazky, rodinné právo

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

 

Mgr. Ivana Langer Pikalová

 

Mgr. Ing. Martina Müllerová

smluvní vztahy (obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy)

Mgr. Ivana Nevěčná

 

Mgr. Soňa Nikodýmová

 

Mgr. Martina Nimmrichterová

 

Mgr. Martina Ostrá

 

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

 

JUDr. Josef Sedláček, ml.

 

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

rodinné, občanské, pracovní, správní, insolvenční, korporační právo a  mediace

Mgr. Michal Zahnáš

 

Mgr.  Šárka Zapletalová

 

Mgr. Dita Zbožínková

 

LEGENDA: Advokátky/advokáti, označeni světležlutou barvou, jsou připraveni zdarma pomáhat mladým lidem, opouštějícím Dětské domovy. Oblast práva, ve které jsou ochotni poskytnout právní pomoc, je vyznačena vpravo.