cak logo

Advokáti do škol

 


O co jde: Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání na základních a středních školách. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

 

Pro koho je projekt určen: Pro advokáty s pedagogickými schopnostmi, kteří mají zájem předat žákům a studentům své zkušenosti a zlepšit jejich právní povědomí.

 

Co má advokát udělat, aby se do projektu zapojil: Přihlásit se do projektu (kontakt na stránce níže). Po zařazení do seznamu zapojených advokátů kontaktovat školy a nabídnout své schopnosti. Zaregistrovat se neformálním mailem na níže uvedené adrese. Podle svých časových možností reagovat na poptávku ze strany škol.

 

Co má učinit škola, pokud má zájem o návštěvu, diskusi či besedu s advokátem: Kontaktovat některého ze zapojených advokátů se sídlem ve svém regionu s prosbou o seminář či besedu.

Doprovodné materiály: Informační leták pro studenty a žáky, leták pro odbornou veřejnost a 5x komiks nakreslený advokátkou Mgr. Andreou Jarolímkovou podle scénářů advokátů. Komiksy budou součástí komplexní doprovodné publikace k projektu s doporučeními, metodikou, povídkami, fejetony, příběhy a dalšími inspiračními zdroji, kterou připravujeme. Pracovní a podkladové materiály, které najdete na této stránce zcela dole, slouží jako inspirace pro advokáty a školy. Řadu užitečných informací a doporučení lze najít i v prezentaci psychologa PhDr. Oswalda Schorma ze semináře pro advokáty zapojené do projektu.

 

O čem byste měli či mohli se studenty a žáky hovořit (témata k diskusi, k využití a pro inspiraci):

 

A. Obecná témata:

 

  • Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
  • Člověk má práva a povinnosti (kde se berou - Ústava, listina, právní normy, morálka)
  • Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnost, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
  • Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
  • Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
  • Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
  • Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
  • Advokát - notář - státní zástupce - exekutor - soudce
  • Simulovaný soudní proces - lze uskutečnit ve dvojici se soudcem
  • Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
  • Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
  • Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
  • Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
  • Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

B. Témata vhodná pro základní školy (děti 8-12 let):

 

  • Smlouvy mohou uzavírat i děti, zavazuje i ústní smlouva
  • Dluhy se mají platit, složenky nepatří do koše
  • Dohoda je vždy lepší než soudní spor
  • Dítě má právo na informaci a vyslovit svůj názor, i dítě má právo říci NE.

C. Témata vhodná pro střední školy (mládež 15-18 let):

 

  • Volby, přímá a nepřímá demokracie, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu
  • Listina základních práv a svobod, Ústava, základní lidská práva
  • Právo přeje bdělým - jak nebýt lhostejný
  • Právo na obhajobu, presumpce neviny.

 

Seznamy advokátů, zapojených do projektů ADŠ a ADDD, rozdělené dle krajů České republiky, naleznete ZDE.

Máte za sebou diskusi se žáky nebo studenty? Podejte nám zpětnou vazbu a vyplňte krátký dotazník ZDE.

 

Osoby pověřené projektem:

 • Ing. Lenka Matoušková (tel.: 273 193 250, matouskova@cak.cz) - kontaktní osoba pro zájemce o zapojení do projektu
 • JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. (mobil: 603 971 171, nemec@nemeclegal.cz)

 

Nevíte si rady, jak začít? Potřebujete poradit? Chcete vidět vzorovou hodinu? Podrobnější informace vám poskytne JUDr. ICLic. Ronald Němec nebo se inspirujte videopozvánkou:

 

 

Záštitu projektu ADŠ poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR.