cak logo

2. sněm ČAK

 

Dne 7. listopadu 1999 se konal 2. sněm České advokátní komory.