Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Online přednáška: Pořízení pro případ smrti

Datum konání: 15.11.2021, 16:00

Pražské adružení Jednoty českých právníků zve na online přednášku Pořízení pro případ smrti.

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Přednáška bude s přístupem on-line s využitím platformy ZOOM. V případě zájmu posluchačů je možné uskutečnit přednášku i prezenčně se současným přístupem on-line. Místo konání prezenční formy přednášky v případě zájmu bude oznámeno s předstihem eMailem.
Osnova:

 • obecná ustanovení ObčZ o pořízení pro případ smrti (§ 1491) aplikovatelná na ostatní právní jednání zůstavitele
 • dovětek – obsah dovětku
 • dědická smlouva
  • její výhody a nevýhody,
  • platnost smlouvy v případě, kdy se ukáže, že bylo pořízeno o více než ¾ pozůstalosti
  • projednání pozůstalosti s dědickou smlouvou
 • darování pro případ smrti
  • § 2063 a 1594 odst. 2
 • darování a odkaz
 • nabytí vlastnického práva k movité věci a nemovité věci
 • zařazení nemovitosti do aktiv pozůstalosti
 • započtení na dědický podíl a na povinný díl
 • povinnost přispět na povinný díl
 • negativní závěti
  • § 1649 odst. 2
  • obsah právního jednání
  • obrana – úspěšné popření pravosti nebo platnosti
 • příkaz k započtení
  • co vše lze započíst
  • lhůty důležité pro započtení
 • prohlášení o vydědění
  • prohlášení o vydědění (§ 1646 a násl.)
  • vydědění zadluženého dědice (§ 1647).

Pozvánka, docx 42kB

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi