Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Seminář: Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a jinému maje

Datum konání: 25.03.2021, 9:00

Přednášející JUDr. Martina Kasíková, soudkyně KS v Praze, vysokoškolská pedagožka PF UK v Praze Pořádající: Pražské sdružení Jednoty českých právniků

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedený seminář. Kvůli epidemické situaci se bude přednáška konat online.

Seminář 221 se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 9 hodin do 14 hodin.
Informace o přihlášení na vzdělávací akce:
řihlášky na přednášku se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz Přihlašovací údaje obdržíte před konáním přednášky na váš e-mail.
Účastnický poplatek je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do pondělí 22.3.2021. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky.Do informace pro příjemce uveďte své jméno.
Účastnický poplatek na seminář je 1500,- Kč. Pro členy Jednoty českých právníků, kteří mají zaplacený členský příspěvek,justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult, jepoplatek 900,- Kč.
Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

Výbor PS JČP

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi