Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem

Datum konání: 30.09.2019, 9:00

Budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1 Seminář se koná od 9.00 do 16.30 hodin.

Seminář pořádá agentura BOVA pod lektorským vedením JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním roce zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje, a to tentokrát i na poli legislativním (viz zvláště návrh rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, jehož projednávání se v roce 2019 snad konečně završí a novela nabude platnosti a v průběhu roku 2020 i účinnosti, ale též například návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl na počátku roku 2020 transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence).

Přednášející:     JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Místo konání:     budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář se koná od 9.00 do 16.30 hodin.

Přihlášku, podrobný program a další informace o semináři naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5460-nova-uprava-a-s-a-s-r-o-aktualne-k-hlavnim-zmenam-a-nejasnostem.htm

 

Budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1, seminář se koná od 9.00 do 16.30 hodin.

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi