Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementa

Datum konání: 07.10.2019, 9:00

Datum konání: 7.10.2019, 9.00 – 13.30

Seminář pořádá agentura BOVA pod lektorským vedením JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. a JUDr. Petra Šuka. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním roce zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje, a to tentokrát i na poli legislativním (viz zvláště návrh rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, jehož projednávání se v roce 2019 snad konečně završí a novela nabude platnosti a v průběhu roku 2020 i účinnosti, ale též například návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl na počátku roku 2020 transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence).

Přednášející:     JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.; JUDr. Petr Šuk
Místo konání:     budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář se koná od 9.00 do 13.30 hodin.

Přihlášku, podrobný program a další informace o semináři naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5459-evidence-skutecnych-majitelu-pretrvavajici-nejasnosti-platne-upravy-i-vyhled-na-stav-po-implementaci-v-smernice-aml.htm

 

7.10.2019, 9.00 – 13.30, budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi