Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o plánované nedostupnosti informačních systémů ČAK

Vydáno dne: 19.03.2021

V pondělí 22. března 2021, od 20:00 do cca 21:00, bude s ohledem na plánovanou údržbu infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře. Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 18.03.2021

Mgr. Jan Konečný (ev.č. ČAK 18416) oznamuje, že chová podezření o zneužití údajů advokáta: "A to vydáváním se za mne, či jiného advokáta totožného jména na sociální síti Facebook, přeposíláním e-mailových zpráv vytvářejících dojem, že byly psány mou osobou, popřípadě přeposíláním upravených zpráv mnou skutečně dříve psaných v jiných věcech, a konečně vytvořením zjevných falzifikátů soudních rozhodnutí, na nichž jsem uveden jako zástupce účastníků řízení. Další kroky v této věci zvažuji."

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 18.03.2021

JUDr. Eva Trefilová (ev.č.ČAK 8176), oznamuje zneužitíúdajů advokáta: "Bez mého vědomí byla použita kopie mého razítka (s již neplatnými údaji) namísto podpisu v dopise, jehož adresát je mi neznámý, a jehož text vzbuzuje důvodné podezření z nekalého jednání.
Podávám současně oznámení Policii ČR."

Vyšlo první letošní číslo Věstníku ČAK s pozvánkou a výzvou k navrhování kandidátů na 8. Sněm ČAK.

Vydáno dne: 03.03.2021

První letošní Věstník České advokátní komory byl vydán 1.3. 2021. Krom dalšího v něm naleznete Pozvánku na 8. sněm ČAK s pořadem jednání sněmu a Výzvu advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby 8. sněmu ČAK v říjnu 2021.

Upozorňujeme, že veškeré oficiální i organizační informace jsou průběžně k dispozici ve speciálně zřízeném banneru 8. sněmu na homepage webu ČAK, na homepage Advokátního deníku a budeme je avizovat i na Twitteru ČAK.

Advokátní průkazy jsou stále vydávány v Praze i v Brně

Vydáno dne: 02.03.2021

Česká advokátní komora sděluje, že identifikační průkazy advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů jsou i nadále vydávány v úředních hodinách jak na odboru matriky v Kaňkově paláci v Praze 1, Národní 16, tak na pobočce v Brně v Kleinově paláci na nám. Svobody 84/15 (zde po předchozím telefonickém objednání na tel. č. 513 030 111), neboť to umožňuje článek I. odst. 3 písm. w) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. února 2021 účinného od 1. března 2021. 

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 02.03.2021

Dovoluji si informovat Českou advokátní komoru, že došlo ke zneužití údajů advokáta JUDr. Ing Petra Machálka, Ph.D. (ev.č. ČAK 02879) se sídle Pivovarská 58/8, 682 01 Vyškov, a to užitím hlavičkového papíru advokáta bez jeho vědomí.

Aktuální informace: Podmínky pro konání advokátních zkoušek se nemění

Vydáno dne: 01.03.2021

Česká advokátní komora informuje advokátní koncipienty chystající se k advokátním zkouškám, že podle článku I. odst. 3 písm. c) bod v) usnesení vlády č. 217 z 26. února 2021 o přijetí krizových opatření je možné konat advokátní zkoušky včetně přístupových testů za stejných podmínek, za jakých proběhly advokátní zkoušky již v termínu leden/únor 2021.

Nepřehlédněte! Formuláře prohlášení nutných pro výkon advokacie

Vydáno dne: 27.02.2021

Česká advokátní komora připravila formuláře čestného prohlášení, kterými advokát či advokátka osvědčí důvodnost využití výjimky stanovené v článku II. odst. 1 usnesení vlády č. 216 z 26. února 2021 (cesta k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti), resp. v článku I. odst. 4 písm. a) usnesení vlády č. 217 z 26. února 2021 (ubytování nezbytné k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)

Pravidla pro nošení roušek a respirátorů u soudu beze změny

Vydáno dne: 27.02.2021

Podle článku I. odst. 3 písm. p) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. února 2021 účinného od 1. března 2021 se podmínky pro zakrytí dýchacích cest pro advokáty a jejich klienty při soudních řízeních nemění.
 

vedení ČAK

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ČAK TRVÁ

Vydáno dne: 16.02.2021

S ohledem na aktuální epidemickou situaci zůstávají na České advokátní komoře
úřední hodiny pro veřejnost v rámci veřejné správy
na úseku advokacie v omezeném rozsahu:


Praha
pondělí: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00
středa: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00

 

Brno
pondělí: 8.00 až 11.00 a 13.00 až 15.00
středa: 8.00 až 11.00 a 13.00 až 15.00

Odešel JUDr. Jaroslav Liška

Vydáno dne: 16.02.2021

Ve věku 74 let zemřel dlouholetý člen Kontrolní rady ČAK JUDr. Jaroslav Liška.
Česká advokátní komora vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce! 

Odešel JUDr. Miroslav Nypl, CSc.

Vydáno dne: 08.02.2021

Ve věku 86 let zemřel JUDr. Miroslav Nypl, CSc., expředseda Krajského soudu v Hradci Králové. Česká advokátní komora vyjadřuje upřimnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce!

 

Společnost Blažek Praha dodává taláry bez omezení

Vydáno dne: 28.01.2021

Koncem loňského roku vyvolala zpráva o tom, že oděvní společnost Blažek Praha a. s. na sebe podala návrh na insolvenci, řadu dotazů advokátů, kteří vyjádřili zejména obavy, jak  budou zajištěny objednávky talárů, které pro ně společnost léta šije. Česká advokátní komora (ČAK) ihned zahájila se zástupci společnosti Blažek Praha a. s. aktivní jednání a situaci bedlivě monitoruje.

ČAK se ohrazuje proti informacím otištěným v Hospodářských novinách

Vydáno dne: 20.01.2021

Redaktor Hospodářských novin a zpravodajského serveru www.ihned.cz Marek Pokorný oslovil minulý týden vedení České advokátní komory s několika otázkami týkajícími se nadcházejícího sněmu a hospodaření Komory. Odpovědi dle přesných a doložitelných údajů mu ČAK poskytla, přesto je novinář v hrubém rozporu se skutečností v článku publikovaném dne 20. ledna 2021 pod titulkem: „V advokátní komoře se chystá vzpoura mladých. Buďte aktivnější, žádají své kolegy“ nepoužil a ve svém článku sděluje informace nepravdivé a pouze takové, které se objevily v jeho otázkách, jež ale byly v zaslaných odpovědích ČAK uvedeny na pravou míru. Za těchto okolností nezbývá vedení ČAK než zveřejnit prostřednictvím Advokátního deníku jak znění položených otázek, tak znění celých odpovědí.

 

ČAK se ohrazuje proti informacím otištěným v Hospodářských novinách

Věznice Jiřice obnovila službu Skype-obhajoby

Vydáno dne: 14.01.2021

Ředitel Věznice Jiřice, Vrchni rada plk. Mgr. Petr Suk, informuje prostřednictvím České advokátní komory, že jeho věznice v plném rozsahu obnovila službu Skype-obhajoby, čili spojení advokáta s jeho klientem prostřednictvím platformy Skype.

 

Odešel JUDr. Zdeněk Řípa

Vydáno dne: 13.01.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že advokátní obec navždy opustil JUDr. Zdeněk Řípa.
ČAK o tom informovala jeho dcera, JUDr. Veronika Faltysová.

Upřimnou soustrast všem pozůstalým.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi