Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUALIZOVÁNO: Ruší se jen některé semináře, písemné testy jsou 19. 10. v Brně

Vydáno dne: 15.10.2020

Přes nepříznivou personální situaci na ČAK, způsobenou pandemií COVID-19, se některé původně zrušené semináře pro KONCIPIENTY budeme snažit uskutečnit.

Totéž platí i o písemných testech pro koncipienty, které se v plném rozsahu uskuteční 19. října 2020 v Brně.

Detailní a aktuální informace pracovnice ČAK přihlášeným koncipientům rozesílají operativně po mailu

I nadále pro aktuální informace sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter @CAK_cz.

vedení ČAK

Upozornění: Dočasné přerušení služby Vyhledávač advokátů

Vydáno dne: 15.10.2020

Česká advokátní komora upozorňuje odbornou i laickou veřejnost, že s ohledem na aktualizaci serverů, nebude ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 22:00 do 00:00 fungovat vyhledávač advokátů a koncientůna oficiální webové stránce ČAK.

Za případné komplikace se předem omlouváme.

VŠECHNY SEMINÁŘE ČAK ZRUŠENY

Vydáno dne: 12.10.2020

S ohledem na aktuální personální situaci ČAK vyvolanou tím, že všechny pracovnice pražské kanceláře odboru výchovy a vzdělávání ČAK jsou od pondělí 12.října 2020 v nařízené karanténě v souvislosti s prokázaným výskytem onemocnění Covid-19, ruší Česká advokátní komora až do odvolání všechny semináře pro advokáty a advokátní koncipienty, jež se měly konat v Praze v období od úterý 13. října 2020 včetně.
Semináře v Brně se nadále konají beze změny. O dalším vývoji situace i o možnosti konání testů stanovených na 19. říjen 2020, bude Česká advokátní komora informovat. Sledujte proto web ČAK, Advokátní deník a Twitter @CAK_cz.

vedení ČAK

Do věznic důsledně jen s rouškami

Vydáno dne: 07.10.2020

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Petr Dohnal informoval předsedu České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska, že někteří advokáti během jednání s klienty ve věznici porušují povinnost mít v jeho průběhu zakrytá ústa a nos.
Zdůraznil, že bezvýhradně trvá na tom, aby v prostorách věznic byla dodržována opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky. Zároveň požádal, aby advokáti byli vyzváni k dodržování omezení, která vyplývají z mimořádné situace spojené s nemocí COVID-19.
Z těchto důvodů vedení České advokátní komory důrazně žádá všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby v rámci výkonu advokacie důsledně dodržovali povinnosti stanovené příslušnými mimořádnými či krizovými opatřeními, v daném případě též pro pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách vězeňských zařízení.

vedení ČAK

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 07.10.2020

Advokátka JUDr. Lenka Kamišová (ev.č. ČAK 11337) upozorňuje kolegy advokáty i širokou veřejnost na zneužití jejího jména a sídla Veverkova 2707/1 v Plzni.
Neznámý pachatel na několika internetových inzertních portálech zveřejnil inzerát, v němž nabízí pronájem bytu 2+1, 60 m² na adrese Veverkova 1, Plzeň. V následné e-mailové komunikaci se zájemci jménem advokátky JUDr. Lenky Kamišové vyzývá k úhradě šesti měsíčních nájmů prostřednictvím účtu u Fedexu. "S touto záležitostí nemám nic společního, od uvedeného jednání se zcela distancuji a žádný pronájem bytu nenabízím. V této věci jsem již podala trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání přečinu tak, když bylo zároveň zneužito jméno advokáta," uvedla JUDr. Kamišová.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vzdělávací akce ČAK za nouzového stavu

Vydáno dne: 05.10.2020

Vážené advokátky, vážení advokáti,

oznamujeme vám, že v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, jsme byli nuceni zrušit plánované semináře pro advokáty, které se měly konat od 5. do 18. 10. 2020.

Povinné a volitelné semináře pro advokátní koncipienty, které pořádá Odbor výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočka ČAK v Brně, budou v tomto období realizovány kombinovanou formou: maximální povolený počet účastníků + umožnění online přístupu pro ostatní již registrované koncipienty.

O aktuální vývoji budete informováni na webových stránkách ČAK v rubrice Aktuality, v Advokátním deníku a prostřednictvím Twitteru ČAK.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 25.09.2020

Advokát JUDr. Ing. Pavel Cink, LL. M., MBA (ev. č. ČAK 12704), vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., IČ 2916439, tímto upozorňuje kolegy i širokou veřejnost, že neznámý pachatel jeho jménem rozesílá dopisy nadepsané jako „Poslední upomínka – pokus o smír“, v nichž neznámé občany vyzývá k vymáhání údajného dluhu a nákladů právního zastoupení.

S dotazy týkajícími se těchto dopisů se údajní obracejí na Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o, která ovšem nemá s touto záležitostí nic společného. Stejně tak tyto dopisy nemají nic společného přímo s JUDr. Ing. Pavlem Cinkem, LL. M., MBA.
JUDr. Ing. Pavel Cink, LL. M., MBA již v dané věci podal trestní oznámení, neboť jde evidentně o jednání vykazující znaky trestného činu či přečinu a bylo zneužito rovněž jméno advokáta.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Aktuální informace ke vzdělávání advokátních koncipientů

Vydáno dne: 22.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) postupně přijímá řadu opatření k zajišťování vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty v současné epidemiologické situaci.
Dokud budou mimořádná opatření umožňovat prezenční školení, budou vzdělávací akce probíhat touto formou v Praze i v Brně.
V této souvislosti ČAK sjednala konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty Univerzity Karlovy s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.
Na pobočce ČAK v Brně byl do budoucna omezen počet účastníků v seminární místnosti na polovinu, tedy 25 přítomných. Zároveň jsou dodržována a kontrolována příslušná hygienická opatření, zejména povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve vnitřních prostorách, kde jsou rovněž umístěny prostředky na dezinfekci rukou. Přednáškové místnosti jsou po každém semináři dezinfikovány (židle a stolky) a vyvětrány.
ČAK souběžně intenzivně připravuje distanční vzdělávání tak, aby mohlo být uvedeno do praxe ještě v letošním roce. Konkrétní termín závisí též na vývoji epidemiologické situace a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními.
vedení ČAK

Upozornění: Elektronická kniha úschov bude nedostupná

Vydáno dne: 22.09.2020

Z důvodu plánované údržby bude Elektronická kniha úschov 
dne 23. září 2020 mezi 22:00 a 0:00 z technických důvodů nedostupná.
Děkujeme za pochopení.

ADVOKÁTI míří DO ŠKOL

Vydáno dne: 09.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) představila široké veřejnosti projekt Advokáti do škol a pokřtila jeho doprovodné publikace. Hlavním a prvořadým cílem projektu Advokáti do škol, který Česká advokátní komora zkušebně spustila již vroce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Advokátům zapojeným do projektu, ani ČAK nejde o náhradu školní výuky, ale o její doplnění pohledem odborníků zpraxe, kteří zastupují různá odvětví práva.

Sdělení o rozesílání podvodných mailů s využitím jména advokáta

Vydáno dne: 31.08.2020

Advokátka Mgr. et Mgr. Ivana Černá (ev.č. ČAK 17474) sděluje, že jí byl 30. srpna 2020 zaslán podvodný e-mail s cílem vylákat osobní údaje advokáta: "Z e-mailové adresy lawchamber78@hotmail.com, označené jménem Attorney at Law, mi byl doručen podvodný e-mail mající za cíl vylákat osobní údaje advokáta. Přestože požadovanými údaji jsou dle zprávy celé jméno, adresa bydliště a sídla kanceláře a sdělní povolání, považuji jeho obsah za potenciálně nebezpečný," stojí v prohlášení advokátky Černé, které zaslala České advokátní komoře. Požádala o "informování o těchto praktikách neznámých hackerů".

Mgr. et Mgr. Ivana Černá je tak další z řady advokátů, jejichž jméno bylo zneužito nebo se někdo pokoušel vylákat od nich osobní údaje. O těchto praktikách, které se množí zejména v posledních týdnech, jsme informovali v Advokátním Deníku ZDE ZDE.

 

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 27.08.2020

Čermák a spol., advokátní a patentová kancelář oznamuje, že bylo zneužito jméno JUDr. Karla Čermáka, Ph.D., LL.M. (ev.č. ČAK 04929) při podvodném jednání ve snaze vylákat z lidí jejich bankovní údaje. JUDr. Čermák toto dokládá dokumenty, podle nichž se podvodníci při páchání své trestní činnosti zaštiťují jménem a adresou advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol..

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 24.08.2020

Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol. se sídlem Malá 6, 301 00 Plzeň oznamuje, že byly zneužity jména dvou advokátů této kanceláře:
doc. JUDr. Jana Kociny, Ph.D. (ev. č. ČAK 0279) a Mgr. Jana Kociny (ev. č. ČAK 17340).

"V uplynulém týdnu se s námi spojilo několik osob, které ověřovaly, zda jsme jako advokáti telefonicky vymáhali různé pohledávky s pohrůžkou, že pokud nedojde k urychlenému zaplacení těchto pohledávek, bude těmto osobám prostřednictvím exekutorského úřadu zablokován účet. Uvedené osoby se představovaly jménem advokáta Kociny. Od uvedeného jednání se distancujeme, nemáme s ním nic společného a při výkonu své advokátní praxe nepoužíváme tyto popsané praktiky. Doporučujeme všem osobám, zvláště těm, které tyto tvrzené pohledávky uhradily, aby se obrátily s trestním oznámením na Policii ČR," uvádí ve svém prohlášení, zaslaném České advokátní komoře, AK Vovsík, Räsch, Kocina a spol.

 

Odešel JUDr. Milan Lindner, advokát, který se mimo jiné podílel na projektu Advokáti proti totalitě

Vydáno dne: 12.08.2020

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že 10. srpna 2020 nás navždy opustil jeden z advokátů, který se podílel na pokračování projektu ČAK Advokáti proti totalitě – JUDr. Milan Lindner. Působil také jako zkušební komisař ČAK pro oblast občanského a rodinného práva.

Vzpomínka na JUDr. Lindnera
na Advokátním deníku.

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2019 České advokátní komory

Vydáno dne: 07.08.2020

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek v této zprávě ze dne 1. 7. 2020 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. odbor hospodářský a organizační ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi