Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vyšel Věstník ČAK 4/2021

Vydáno dne: 16.11.2021

Ve 4. Částce Věstníku ČAK jsou zveřejněna usnesení, přijatá 8. sněmem České advokátní komory, který se konal dne 22. října 2021, dále také Dodatek č. 31 k rámcové pojistné smlouvě
č. 2904309313, díky kterému se navyšuje částka pojistného plnění z pojištění advokátů z 5.000.000 Kč na 7.000.000 Kč.

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení: předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M.

Vydáno dne: 03.11.2021

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

Zatímco Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu, představenstvo se poprvé po volbách sešlo v sídle ČAK, Kaňkově paláci 3. listopadu 2021.

Komoru bude jako nový předseda ve dvouletém funkčním období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK reprezentovat JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho místopředsedkyněmi a místopředsedy se stali (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

Volební výsledky, protokoly a statistiky 8. sněmu ČAK

Vydáno dne: 27.10.2021

V reakci na dotazy mnoha advokátů zveřejňujeme kompletní výsledky voleb do všech orgánů ČAK, tedy nejen údaje o zvolených členech, ale též množství dosažených hlasů, a to i u těch kandidátů, kteří nebyli zvoleni.

Zkrácení hodin pro advokátní veřejnost dne 27. října 2021

Vydáno dne: 26.10.2021

Upozorňujeme, že dne 27. října 2021 jsou hodiny pro advokátní veřejnost České advokátní komory stanoveny takto:

 

Definitivní výsledky voleb do orgánů ČAK na 8. sněmu České advokátní komory

Vydáno dne: 25.10.2021

Voleb do orgánů České advokátní komory, které proběhly na 8. sněmu ČAK dne 22. října 2021 v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, se zúčastnilo celkem 2397 advokátek a advokátů, kteří zvolili na příští čtyři roky členy a náhradníky představenstva a členy Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK.

8. sněm ČAK: Uzavření pracovišť ČAK ve dnech 21. - 22. října 2021

Vydáno dne: 13.10.2021

Vedení České advokátní komory upozorňuje, že v pátek 22. 10. 2021 (a na pobočce v Brně i ve čtvrtek 21. 10. 2021) budou pro advokáty, advokátní koncipienty i ostatní veřejnost uzavřena všechna pracoviště České advokátní komory v Praze i v Brně. Důvodem tohoto opatření je účast aparátu ČAK na organizačním zajištění 8. sněmu ČAK v kongresovém hotelu Clarion.
Děkujeme za pochopení.

8. sněm ČAK: I ten, kdo se dosud neregistroval, má právo v den „D“ přijít

Vydáno dne: 01.10.2021

Magických 21 dní zbývá do zasedání nejvyššího orgánu české advokacie – 8. sněmu České advokátní komory. K účasti na něm se prostřednictvím formulářů, které byly k dispozici na webu Komory, na Advokátním deníku nebo byly otištěny v Bulletinu advokacie, přihlásilo k 30. září 1260 advokátů.

Včerejším dnem sice neformální předregistrace skončily, ovšem každý advokát či advokátka mají stále své nezadatelné právo účasti na sněmu. Takže i ti dosud nepřeregistrovaní mohou prostě ráno, 22. října 2021 od 8 hodin přijít do pražského hotelu Clarion a jednání sněmu i voleb se zúčastnit.

Vyšel Věstník ČAK č. 3/2021

Vydáno dne: 01.10.2021

Text Věstníku ke stažení je uveden ZDE.

 

UPOZORNĚNÍ: Kapacita hotelu pro společenský večer 8. sněmu ČAK je vyčerpána

Vydáno dne: 29.09.2021

Vážené advokátky a advokáti, dnes, 29. září 2021, byla vyčerpána kapacita hotelu pro společenskou část sněmu.
Na pracovní část 8. sněmu ČAK, jste pochopitelně všichni i nadále srdečně zváni!

ČAK stanovila jasná kritéria pro zápis zahraničních žadatelů do seznamu advokátních koncipientů

Vydáno dne: 21.09.2021

V dnešním globalizovaném světě žádá o zápis do seznamu advokátních koncipientů vedený Českou advokátní komorou stále více občanů ze zemí Evropské unie i mimo ni. Jejich zákonnou povinností je mj. rovněž doložit, že jimi absolvované zahraniční právnické vzdělání je srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 30.08.2021

Mgr. Martin Jelínek (ev.č. ČAK 17941) se obrátil na Českou advokátní komoru s prosbou o uveřejnění varování ohledně zneužití jeho e-mailu akmartinjelinek@gmail.com.

Jelínek tvrdí, že v pátek, 27. srpna 2021, neznámá osoba z jeho platného a funkčního e-mailu odeslala na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR dotaz ohledně jisté rozhodčí doložky. "Teprve až když mi dnes (30. srpna 2021) před polednem od tajemnice vedoucí oddělení doménových sporů přišla odpověď, zjistil jsem, že někdo z mého e-mailu odeslal dotaz. Tento dotaz jsem nesepsal a nejsem si vědom, kdo by to mohl učinit mým jménem. Dovozuji proto, že se do mého e-mailu někdo naboural," řekl Mgr. Jelínek.

Advokát zvažuje v této věci obrátit se na Policii ČR.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE - v rubrice GDPR PRO ADVOKÁTY A AK naleznete aktualizované vzory dokumentů a podrobnou metodiku

Vydáno dne: 05.08.2021

Upozorňujeme advokátní veřejnost na nově doplněnou Metodiku GDPR pro advokáty a Doplnění této metodiky - Postup pro samostatné advokáty. Rubriku GDPR PRO ADVOKÁTY A AK naleznete v sekci DOPORUČUJEME.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi