Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o výpadku některých služeb ČAK

Vydáno dne: 03.11.2020

V pátek 6. listopadu a v sobotu 7. listopadu, vždy od 22:00 do ranních hodin, bude s ohledem na plánovanou aktualizaci serverové infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby Elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře. Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK. Děkujeme za pochopení.

1. interpelační den ČAK přesunut na 1. pololetí 2021

Vydáno dne: 02.11.2020

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu byla Česká advokátní komora nucena přeložit svůj
1. interpelační den, který se měl konat 9. listopadu 2020 v Galerii MÁNES na jaro roku 2021. Potvrzené registrace na tuto akci zůstávají v platnosti.

Sledujte Advokátní deník, Twitter a www.cak.cz.

Listopadové advokátní sliby bude možné skládat distančně

Vydáno dne: 26.10.2020

Vzhledem k omezením vyplývajícím z usnesení vlády
o přijetí krizových opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 není možné advokátní sliby uskutečnit v termínu 4. listopadu 2020 slavnostní formou za účasti většího počtu osob.

 

Vedení České advokátní komory proto rozhodlo, že uchazeči, kteří řádně požádali o složení advokátního slibu ve výše uvedeném termínu, budou moci advokátní slib složit distančně - korespondenčně. Příslušné dokumenty obdrží uchazeči e-mailem.

Obnovena adresa help@cak.cz

Vydáno dne: 22.10.2020

Obdobně jako na jaře, je advokátům a advokátním koncipientům k dispozici adresa help@cak.cz, na kterou mohou zasílat své dotazy týkající se aplikace aktuálně přijímaných opatření či právních předpisů ve vztahu k výkonu advokacie, činnosti advokátů a České advokátní komory.

V tomto rámci Česká advokátní komora sděluje:

Cesta advokáta ke klientovi a zpět v rámci poskytování právních služeb je cestou k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu článku I. odst. 1 usnesení vlády č. 1078 z 21. října 2020.

Cesta klienta do advokátní kanceláře a zpět za účelem projednání jeho klientské záležitosti může být podle povahy věci cestou za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí ve smyslu článku I. odst. 6 téhož usnesení.

AKTUALIZOVÁNO! Odůvodnění rozhodnutí ČAK o zrušení termínů advokátních zkoušek v listopadu a prosinci 2020

Vydáno dne: 19.10.2020

Vážení koncipienti, adepti advokátních zkoušek 2020!

Dne 19. října 2020 bylo zveřejněno rozhodnutí předsedy Zkušební komise ČAK o zrušení zkušebních termínů listopad/prosinec 2020, a to bohužel bez náležitého odůvodnění a vymezení objektivních příčin, jež rozhodnutí podmínily. Tento poněkud nešťastný přístup, za který se omlouváme, se nyní snažíme napravit. O podrobné odůvodnění rozhodnutí jsem požádal místopředsedu představenstva odpovědného za výchovu a vzdělávání JUDr. Radima Miketu. Současně žádáme o pochopení. Věřte, že zvažujeme všechny možnosti náhradního řešení.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

AKTUALIZOVÁNO: Ruší se jen některé semináře, písemné testy jsou 19. 10. v Brně

Vydáno dne: 15.10.2020

Přes nepříznivou personální situaci na ČAK, způsobenou pandemií COVID-19, se některé původně zrušené semináře pro KONCIPIENTY budeme snažit uskutečnit.

Totéž platí i o písemných testech pro koncipienty, které se v plném rozsahu uskuteční 19. října 2020 v Brně.

Detailní a aktuální informace pracovnice ČAK přihlášeným koncipientům rozesílají operativně po mailu

I nadále pro aktuální informace sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter @CAK_cz.

vedení ČAK

Upozornění: Dočasné přerušení služby Vyhledávač advokátů

Vydáno dne: 15.10.2020

Česká advokátní komora upozorňuje odbornou i laickou veřejnost, že s ohledem na aktualizaci serverů, nebude ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 22:00 do 00:00 fungovat vyhledávač advokátů a koncientůna oficiální webové stránce ČAK.

Za případné komplikace se předem omlouváme.

VŠECHNY SEMINÁŘE ČAK ZRUŠENY

Vydáno dne: 12.10.2020

S ohledem na aktuální personální situaci ČAK vyvolanou tím, že všechny pracovnice pražské kanceláře odboru výchovy a vzdělávání ČAK jsou od pondělí 12.října 2020 v nařízené karanténě v souvislosti s prokázaným výskytem onemocnění Covid-19, ruší Česká advokátní komora až do odvolání všechny semináře pro advokáty a advokátní koncipienty, jež se měly konat v Praze v období od úterý 13. října 2020 včetně.
Semináře v Brně se nadále konají beze změny. O dalším vývoji situace i o možnosti konání testů stanovených na 19. říjen 2020, bude Česká advokátní komora informovat. Sledujte proto web ČAK, Advokátní deník a Twitter @CAK_cz.

vedení ČAK

Do věznic důsledně jen s rouškami

Vydáno dne: 07.10.2020

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Petr Dohnal informoval předsedu České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska, že někteří advokáti během jednání s klienty ve věznici porušují povinnost mít v jeho průběhu zakrytá ústa a nos.
Zdůraznil, že bezvýhradně trvá na tom, aby v prostorách věznic byla dodržována opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky. Zároveň požádal, aby advokáti byli vyzváni k dodržování omezení, která vyplývají z mimořádné situace spojené s nemocí COVID-19.
Z těchto důvodů vedení České advokátní komory důrazně žádá všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby v rámci výkonu advokacie důsledně dodržovali povinnosti stanovené příslušnými mimořádnými či krizovými opatřeními, v daném případě též pro pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách vězeňských zařízení.

vedení ČAK

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 07.10.2020

Advokátka JUDr. Lenka Kamišová (ev.č. ČAK 11337) upozorňuje kolegy advokáty i širokou veřejnost na zneužití jejího jména a sídla Veverkova 2707/1 v Plzni.
Neznámý pachatel na několika internetových inzertních portálech zveřejnil inzerát, v němž nabízí pronájem bytu 2+1, 60 m² na adrese Veverkova 1, Plzeň. V následné e-mailové komunikaci se zájemci jménem advokátky JUDr. Lenky Kamišové vyzývá k úhradě šesti měsíčních nájmů prostřednictvím účtu u Fedexu. "S touto záležitostí nemám nic společního, od uvedeného jednání se zcela distancuji a žádný pronájem bytu nenabízím. V této věci jsem již podala trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání přečinu tak, když bylo zároveň zneužito jméno advokáta," uvedla JUDr. Kamišová.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vzdělávací akce ČAK za nouzového stavu

Vydáno dne: 05.10.2020

Vážené advokátky, vážení advokáti,

oznamujeme vám, že v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, jsme byli nuceni zrušit plánované semináře pro advokáty, které se měly konat od 5. do 18. 10. 2020.

Povinné a volitelné semináře pro advokátní koncipienty, které pořádá Odbor výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočka ČAK v Brně, budou v tomto období realizovány kombinovanou formou: maximální povolený počet účastníků + umožnění online přístupu pro ostatní již registrované koncipienty.

O aktuální vývoji budete informováni na webových stránkách ČAK v rubrice Aktuality, v Advokátním deníku a prostřednictvím Twitteru ČAK.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 25.09.2020

Advokát JUDr. Ing. Pavel Cink, LL. M., MBA (ev. č. ČAK 12704), vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., IČ 2916439, tímto upozorňuje kolegy i širokou veřejnost, že neznámý pachatel jeho jménem rozesílá dopisy nadepsané jako „Poslední upomínka – pokus o smír“, v nichž neznámé občany vyzývá k vymáhání údajného dluhu a nákladů právního zastoupení.

S dotazy týkajícími se těchto dopisů se údajní obracejí na Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o, která ovšem nemá s touto záležitostí nic společného. Stejně tak tyto dopisy nemají nic společného přímo s JUDr. Ing. Pavlem Cinkem, LL. M., MBA.
JUDr. Ing. Pavel Cink, LL. M., MBA již v dané věci podal trestní oznámení, neboť jde evidentně o jednání vykazující znaky trestného činu či přečinu a bylo zneužito rovněž jméno advokáta.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Aktuální informace ke vzdělávání advokátních koncipientů

Vydáno dne: 22.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) postupně přijímá řadu opatření k zajišťování vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty v současné epidemiologické situaci.
Dokud budou mimořádná opatření umožňovat prezenční školení, budou vzdělávací akce probíhat touto formou v Praze i v Brně.
V této souvislosti ČAK sjednala konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty Univerzity Karlovy s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.
Na pobočce ČAK v Brně byl do budoucna omezen počet účastníků v seminární místnosti na polovinu, tedy 25 přítomných. Zároveň jsou dodržována a kontrolována příslušná hygienická opatření, zejména povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve vnitřních prostorách, kde jsou rovněž umístěny prostředky na dezinfekci rukou. Přednáškové místnosti jsou po každém semináři dezinfikovány (židle a stolky) a vyvětrány.
ČAK souběžně intenzivně připravuje distanční vzdělávání tak, aby mohlo být uvedeno do praxe ještě v letošním roce. Konkrétní termín závisí též na vývoji epidemiologické situace a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními.
vedení ČAK

Upozornění: Elektronická kniha úschov bude nedostupná

Vydáno dne: 22.09.2020

Z důvodu plánované údržby bude Elektronická kniha úschov 
dne 23. září 2020 mezi 22:00 a 0:00 z technických důvodů nedostupná.
Děkujeme za pochopení.

ADVOKÁTI míří DO ŠKOL

Vydáno dne: 09.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) představila široké veřejnosti projekt Advokáti do škol a pokřtila jeho doprovodné publikace. Hlavním a prvořadým cílem projektu Advokáti do škol, který Česká advokátní komora zkušebně spustila již vroce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Advokátům zapojeným do projektu, ani ČAK nejde o náhradu školní výuky, ale o její doplnění pohledem odborníků zpraxe, kteří zastupují různá odvětví práva.

Sdělení o rozesílání podvodných mailů s využitím jména advokáta

Vydáno dne: 31.08.2020

Advokátka Mgr. et Mgr. Ivana Černá (ev.č. ČAK 17474) sděluje, že jí byl 30. srpna 2020 zaslán podvodný e-mail s cílem vylákat osobní údaje advokáta: "Z e-mailové adresy lawchamber78@hotmail.com, označené jménem Attorney at Law, mi byl doručen podvodný e-mail mající za cíl vylákat osobní údaje advokáta. Přestože požadovanými údaji jsou dle zprávy celé jméno, adresa bydliště a sídla kanceláře a sdělní povolání, považuji jeho obsah za potenciálně nebezpečný," stojí v prohlášení advokátky Černé, které zaslala České advokátní komoře. Požádala o "informování o těchto praktikách neznámých hackerů".

Mgr. et Mgr. Ivana Černá je tak další z řady advokátů, jejichž jméno bylo zneužito nebo se někdo pokoušel vylákat od nich osobní údaje. O těchto praktikách, které se množí zejména v posledních týdnech, jsme informovali v Advokátním Deníku ZDE ZDE.

 

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 27.08.2020

Čermák a spol., advokátní a patentová kancelář oznamuje, že bylo zneužito jméno JUDr. Karla Čermáka, Ph.D., LL.M. (ev.č. ČAK 04929) při podvodném jednání ve snaze vylákat z lidí jejich bankovní údaje. JUDr. Čermák toto dokládá dokumenty, podle nichž se podvodníci při páchání své trestní činnosti zaštiťují jménem a adresou advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol..

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi