Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ČAK apeluje na ministerstva kvůli ukrajinským uprchlíkům

Vydáno dne: 28.02.2022

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec se dnes, 28. února, obrátil dopisem na ministra vnitra ČR Víta Rakušana a ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského dopisy, v nichž apeluje na to, aby byly co nejvíce zjednodušeny procedury přijímání ukrajinských uprchlíků.

Předseda Komory oba ministry informoval o zveřejnění právního návodu, průvodce v ukrajinštině, obsahujícího výčet právních požadavků, které bude nezbytné pro žadatele o přechodný pobyt, event. azyl v České republice splnit. Informoval také o vytvoření seznamu advokátů, kteří jsou ochotní PRO BONO poskytovat právní služby a pomoc ukrajinským uprchlíkům a také o vytvoření speciální emailové adresy help.ukraine@cak.cz, na které se mohou advokáti, nabízející pomoc, hlásit. JUDr. Němec ministrům jménem ČAK nabídl jakoukoli další formu pomoci, která může být v této kritické době žádoucí a prospěšná.

Advokátní úschovy - upozornění a doporučení ČAK

Vydáno dne: 28.02.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V návaznosti na aktuální situaci v souvislosti se Sberbank, kteráčelí mezinárodním sankcím, si dovoluji poslat následující připomenutí týkající se některých povinností advokáta v souvislosti s advokátními úschovami:

V případě, že u uvedené banky máte vedeny účty advokátních úschov, ověřte si prosím, zda jste splnili povinnost podle § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili jste předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Tato informace je podstatná mj. i proto, aby osoby, které u Vás využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně benefitovat ze zákonného pojištění vkladů.

Upozorňuji, že v případě, že by ve smyslu § 41d odst. 1) písm. a) citovaného zákona o bankách rozhodla o neschopnosti banky nebo pobočky dostát závazkům z vkladů, je ve smyslu § 41d odst. 2 tento den také rozhodným dnem ve smyslu systému pojištění vkladů, a pozdější oznámení podle § 41d odst. 2 a 5 zákona o bankách se ve smyslu odst. 6 tohoto ustanovení nepřihlíží.

Nesplnění této povinnosti by bylo nezbytné považovat za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

Bližší informace naleznete ve starším článku na stránkách ČAK: Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov.


S pozdravem

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda ČAK
s poděkováním Mgr. Martinu Frolíkovi za spolupráci

ADVOKÁTI UKRAJINĚ: 123-5435840247/0100

Vydáno dne: 28.02.2022

Číslo transparentního účtu, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině, je: 123-5435840247/0100.
Komora vytvoření tohoto účtu, jehož výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely, avizovala ve své Výzvě advokátkám a advokátům k pomoci Ukrajině.

ČAK řeší aktuální situaci kolem advokátních úschov se Sberbank i ČNB

Vydáno dne: 27.02.2022

Česká advokátní komora zaznamenala, že prostředky advokátních úschov vedených na účtech advokátů u banky Sberbank CZ, a. s., jsou dočasně nedostupné. Vedení ČAK  tuto situaci operativně řeší jak s vedením banky Sberbank CZ, a. s., tak s Českou národní bankou.

Komora vyzývá advokáty, aby informovali ČAK, konkrétně JUDr. Petra Svobodu (tel: 273 193 225, e-mail: svoboda@cak.cz) o aktuálních advokátních úschovách vedených u Sberbank CZ, a. s.,  a zároveň  doporučuje, aby advokáti upozornili své klienty, že prostředky na účtech advokátních úschov mohou byt dočasně nedostupné a informovali je o tom, že nastalou situaci řeší ve spolupráci s ČAK.

Česká národní banka situaci kolem Sberbank CZ, a. s., v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem nejen monitoruje, ale především dohledově řeší. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty.

Aktuální informace Sberbank naleznete na: https://www.sberbank.cz/cs-cz/pobocky-a-bankomaty.


Česká advokátní komora

Výzva představenstva ČAK advokátům

Vydáno dne: 25.02.2022

Vážené kolegyně a vážení kolegové, situace na Ukrajině otřásla většinou z nás. Dá se očekávat, že přinese nejen spoustu složitých životy ohrožujících situací, ale také specifických a často úplně nových právních problémů. ČAK vnímá jako svou povinnost zajistit, aby na ně byla česká advokacie připravena a byla schopná účinné pomoci.

Proto:

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.02.2022

Zástupce ředitele TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. (ev.č. ČAK 43003) prostřednictvím ČAK oznamuje, že byly zneužity údaje této AK: "21. února 2022 obdržela naše advokátní kancelář podnět ze strany veřejnosti, který nás upozornil na distribuci dokumentu pod názvem „Předžalobní výzva“, jehož autorem má být společnost Digital Shop s.r.o. Dokument byl adresátovi doručen doporučenou poštou s obsahem, aby do určitého data bezhotovostně poukázal konkrétní finanční částku, jinak bude vymáhána prostřednictvím naší advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI. K tomuto uvádíme, že naše advokátní kancelář s touto výše uvedenou společností Digital Shop s.r.o. nikdy žádnou spolupráci nenavázala a zcela se tak od jejího jednání a postupů distancuje. Není vyloučeno, že může být více adresátů, kteří uvedenou písemnost obdrželi nebo obdrží, proto se na advokátní veřejnost obracíme s tímto upozorněním." uvedl JUDr. Sklenička. 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.02.2022

Advokátka JUDr. Eliška Vláčilová (ev.č. ČAK 19537) prostřednictvím ČAK oznamuje, že došlo ke zneužití její identity jako advokátky. "Z emailové schránky klienta byla kontaktována další osoba s výzvou k platbě, kdy mé údaje byly použity k podepsání emailu a ten tedy měl vzbuzovat podezření, že jde o částku vymáhanou advokátní kanceláří. Další postup ve věci je zvažován, neboť není znám rozsah zneužití a klient tvrdí, že jeho emailová schránka byla též zneužita," oznámila JUDr. Vláčilová.
 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.02.2022

JUDr. Hana Rusá, LL.M. (ev.č. ČAK 13589) upozorňuje kolegy, ale i širokou veřejnost, že byly zneužity její údaje, jakožto advokátky

Za advokáta její advokátní kanceláře, sídlící v Ječné ulici na Praze 2, se vydával Petr Bařtipán z Mostu. Ten se prostřednictvím Facebooku pokoušel prodat Playstation 4. Zájemce o koupi se snažil přesvědčit k zaplacení celé částky kupní ceny (4.000 Kč) předem, přičemž se snažil vzbudit důvěru, prokázat svou bezúhonnost a postavení padělaným OSVĚDČENÍM o zapsání do seznamu advokátů ČAK a přidělením evidenčního čísla ČAK: 13589. To mu měla vydat Česká advokátní komora dne 11.02.2022, podpis na OSVĚDČENÍ je "JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK". JUDr. Martin Vychopeň ale ve funkci předsedy ČAK působil naposledy v roce 2017. 
V textu Osvědčení se píše, že Mgr. Petr Bařtipán, LL.M. "...je zapsána ke dni 14. 1. 2011 v seznamu advokátů..." Petr Bařtipán jako své datum narození na zmíněném Osvědčení uvádí 26. duben 1995. Znamenalo by to, že mezi advokáty měl být zapsán v krátce poté, co získal občanský průkaz, v necelých 16 letech.

Ze zcela vadné formulace osvědčení i uvedených dat zřetelně vyplývá zfalšování tohoto dokladu. A evidenční číslo ČAK 13589 skutečně patří právě advokátce JUDr. Haně Rusé, LL.M., která tímto o jeho zneužití informuje.
 

Mezinárodní trestní soud (ICC) hledá soudce

Vydáno dne: 10.02.2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu. Výzva k předkládání kandidatur pro volby, které se budou konat během 22. Shromáždění smluvních stran Římského statutu ICC v roce 2023 v New Yorku, je dostupná ZDE.

Výběrové řízení se koná na základě Pravidel pro výběr kandidáta pro funkci soudce ICC, schválených usnesením vlády ze dne 14. června 2010 č. 478. Požadavky na soudce a proces volby upravuje Římský statut ICC ve svém čl. 36. Podrobněji je volební proces upraven v rezoluci Shromáždění smluvních stran Římského statutu ICC ICC-ASP/3/Res.6, v pozdějším znění.

Vyšel VĚSTNÍK ČAK č. 1/2022

Vydáno dne: 07.02.2022

Rozpočet České advokátní komory, společně s rozpočtem Sociálního fondu ČAK, jsou součástí Věstníku ČAK č. 1/2022, který byl dnes zveřejněn.

UPOZORNĚNÍ: Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT včetně služeb JIP/KAAS

Vydáno dne: 07.02.2022

Ministerstvo vnitra ČR informuje, že plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT
od 11. února 2022 od 17:00 hod do 13. února 2022 do 12:00 hod.

Po tuto dobu nebude možné s informačním systémem Czech POINT pracovat, a to jak v prostředí CzechPOINT@office a Czech POINT@home, tak na kontaktních místech veřejné správy. Zároveň nebude možné přihlásit se do žádného agendového informačního systému pomocí služeb JIP/KAAS, tj. nebude možné provádět konverze dokumentů. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu systému Czech POINT se tímto ministerstvo omlouvá.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 03.02.2022

Mgr. Pavel Janda, advokát se sídlem Beneše z Loun 50, Louny, ev. č. ČAK 16171, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory třetím osobám, že došlo ke zneužití jeho identity jakožto advokáta. Neznámá osoba adresovala zastupitelům obce, která je klientem advokáta, záznam údajné emailové komunikace mezi advokátem a místostarostou obce (klientem). V podvrhu komunikace je uvedeno nejen jméno Mgr. Jandy, ale i jeho emailová adresa.
"Záznam emailové komunikace, který byl doručen dne 3.2.2022 do podatelny klienta je podvrh, tato komunikace nikdy neproběhla. V této věci zvažuji i podání trestního oznámení," uvedl advokát Pavel Janda.
 

Galavečer dvojročníku PR 20/21 přesunut do bezpečnější doby

Vydáno dne: 15.12.2021

Vážené advokátky, vážení advokáti!


Jak jste již mnozí zjistili, původně ohlášená rezervace vstupenek na galavečer dvojročníku Právníka roku 20/21 nebyla vůbec spuštěna, respektive byla pozastavena. Vývoj pandemické situace v posledních týdnech a související přijímaná vládní opatření výrazně zpochybnily možnost reálně tento velký společenský večer na přelomu ledna a února 2022 uspořádat. 

Představenstvo ČAK na svém zasedání 14. prosince proto po dohodě se spolupořadatelem – společností EPRAVO.CZ – rozhodlo, že galavečer bude přesunut na konec května 2022.

Výzva pro advokáty, mající zájem být soudními opatrovníky

Vydáno dne: 10.12.2021

Obvodní soud pro Prahu 8 informuje, že chce rozšířit okruh advokátů, kteří mají zájem zodpovědně vykonávat funkci procesních opatrovníků v řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí a držení ve zdravotním ústavu podle § 66 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zájemci o zapsání do příslušného seznamu se mohouhlásit, a to prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: ru4abzc k rukám vyšší soudní úřednice paní Veroniky Vyskočilové.

Více na Advokátním deníku ZDE.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi