Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nový občanský zákoník - závazkové právo

Vydáno dne: 27.05.2013

25. června 2013, Olomouc

Právo rodinné v NOZ a ZZŘ - příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě

Vydáno dne: 27.05.2013

26. června 2013, BRNO, sál u Veřejného ochránce práv

Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností s akcentem na společnost s ručením omezeným

Vydáno dne: 22.05.2013

19. června 2013, Hradec Králové, Krajský soud, Československé armády 218

Kurz mediace BASIC - rozsah 60 hodin, 7 dní

Vydáno dne: 20.05.2013

ve dnech 26.-27. září a 14. - 18. října 2013, Praha 1, Národní 16 - Kaňkův palác, 3. patro.

Úvodní seminář v rámci cyklu seminářů k novému občanskému zákoníku

Vydáno dne: 14.05.2013

5. září 2013, Praha 1, palác Dunaj, suterén - taneční sál Plamínek.

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení dle NOZ (v rámci cyklu seminářů k NOZ)

Vydáno dne: 13.05.2013

2. května 2013, Praha 1, palác Dunaj

Vlastnické právo v NOZ (v rámci cyklu seminářů k NOZ)

Vydáno dne: 13.05.2013

30. dubna 2013, Praha 1, palác Dunaj.

Smlouvy podle nového občanského zákoníku

Vydáno dne: 13.05.2013

9. května 2013, Praha 1, palác Dunaj

Nový zákon o zdravotních službách

Vydáno dne: 13.05.2013

25. dubna 2013, Praha 1, palác Dunaj.

Problematika zápisu do katastru nemovitostí s přihlédnutím ke změnám v novém občanském zákoníku

Vydáno dne: 06.05.2013

17. května 2013, Zlín, Interhotel MOSKVA, nám. práce 2512

Odškodňování nemajetkové újmy podle NOZ

Vydáno dne: 17.04.2013

6. června 2013, Hradec Králové, Krajský soud, Československé armády 218

Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností s akcentem na společnost s ručením omezeným

Vydáno dne: 17.04.2013

16. května 2013, Hradec Králové, Krajský soud, Československé armády 218

Vypořádání společného jmění manželů - parita a disparita podílů

Vydáno dne: 15.04.2013

11. dubna 2013, Praha 1, palác Dunaj.Pro velký zájem opakujeme seminář, který se konal na ČAK dne 6.12.2012.

Stavby, ochrana vlastnického práva, sousedského práva v NOZ, Vybrané otázky věcných práv k věcem cizím v NOZ

Vydáno dne: 11.04.2013

6. a 7. června 2013, Plzeň, PRIMAVERA Hotel, Nepomucká 1058/128

Věcná práva k věci cizí NOZ

Vydáno dne: 11.04.2013

13. května 2013, Plzeň, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Rodinné právo NOZ a procesní souvislosti

Vydáno dne: 10.04.2013

12. dubna, Plzeň, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Alternativní řešení sporů, mediace - nová šance

Vydáno dne: 10.04.2013

25. dubna 2013, Zlín, Interhotel MOSKVA, nám. práce 2512

Třídenní nástavbový kurz mediace - BUSINESS (obchodní mediace)

Vydáno dne: 10.04.2013

8. - 10. dubna 2013, Praha 1, Národní 16, Kaňkův palác, 3. patro.

Nový zákon o obchodních korporacích III. (v rámci cyklu seminářů k NOZ)

Vydáno dne: 02.04.2013

28. března 2013, Praha 1, palác Dunaj.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi