Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Datová schránka a doručování

Vydáno dne: 10.05.2012

9. května 2012, Praha 1, palác Dunaj. Školení je určeno pro advokáty, adv. koncipienty a admin. prac. AK.

DATOVÉ SCHRÁNKY PRO ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ

Vydáno dne: 26.04.2012

19. dubna 2012, Praha 1, palác Dunaj

AIJA seminar - Doing Business during the Great Financial Crisis

Vydáno dne: 26.04.2012

12. - 14.04.2012, Dunaj palace, Prague

DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ

Vydáno dne: 25.04.2012

29. března 2012, Praha 1, palác Dunaj.

DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ

Vydáno dne: 25.04.2012

15. března 2012, Praha 1, palác Dunaj.

Aktuální problémy mezinárodních obchodních transakcí

Vydáno dne: 25.04.2012

9. března 2012, Praha 1, palác Dunaj.

První zkušenosti s uplatňováním tzv. velké novely zákoníku práce 2012

Vydáno dne: 25.04.2012

1. března 2012, Praha 1, palác Dunaj.

Alternativní řešení sporů - I, Mediace - nová šance

Vydáno dne: 02.04.2012

23. dubna 2012, Olomouc, Hotel FLORA, Krapkova ulice 34, salónek Pomněnka

Smluvní vztahy podle obchodního zákoníku

Vydáno dne: 14.03.2012

17. dubna 2012, Hradec Králové, Velké nám. 32, v Novém Adalbertinu-malý sál

KURZY MEDIACE - kurz BASIC a nástavbový kurz BUSINESS - obchodní mediace

Vydáno dne: 08.03.2012

od 20. února 2012, Praha 1, Národní 16 - Kaňkův palác, III. patro.

Pololetní kurz francouzštiny (začátečníci, pokračování)

Vydáno dne: 04.03.2012

od 15. února do 27. června 2012 včetně, Praha 1, Národní 16, III. patro Kaňkova paláce.

Zákon o zdravotních službách, reformní změny ve zdravotnictví

Vydáno dne: 03.03.2012

16. února 2012, Praha 1, palác Dunaj.

Novela zákona o přeměnách obchodních společností

Vydáno dne: 01.03.2012

22. února 2012, Praha 1, palác Dunaj.

Pololetní kurzy právnické angličtiny

Vydáno dne: 20.02.2012

od 6. února do 25. června 2012 včetně, Praha 1, palác Dunaj.

Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí A Rodinné a opatrovnické spory

Vydáno dne: 09.02.2012

21. dubna 2012, PLZEŇ, západočeská univerzita v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, učebna č. PC 408

Aktuální otázky věcných práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

Vydáno dne: 27.01.2012

15.-16. prosince 2011, Praha 1, palác Dunaj.

Trestní odpovědnost právnických osob

Vydáno dne: 27.01.2012

8. prosince 2011, Praha 1, palác Dunaj.

Sjednání a realizace kupní smlouvy v mezinárodním obchodě

Vydáno dne: 27.01.2012

1. prosince 2011, Praha 1, palác Dunaj.

ADVOKÁT A DATOVÉ SCHRÁNKY

Vydáno dne: 17.01.2012

23. dubna 2012, BRNO - !!!Seminář je zcela naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi