Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oddělení pro věci kárné

Mgr. Petra Vrábliková
tel.: 273 193 290
e-mail: vrablikova@cak.cz

- provádění kontroly došlých kárných žalob s případnými návrhy na vrácení kárnému žalobci k doplnění;
- podávání návrhů na sestavení kárných senátů pro předsedu kárné komise;
- kontrola písemných vyhotovení rozhodnutí kárných senátů před doručováním;
- vyznačení právní moci rozhodnutí;
- informace pro stěžovatele o výsledku kárného řízení;
- zajištění podkladů pro zastupování Komory v soudních sporech o přezkum kárných rozhodnutí ve správním soudnictví;
- v součinnosti s předsedou kárné komise výběr kárných rozhodnutí pro publikaci v Bulletinu advokacie;
- shromažďování kárných rozhodnutí ke sjednocování a zevšeobecňování kárné praxe do Sbírky kárných rozhodnutí;


JUDr. Jan Syka
tel.: 273 193 294
e-mail: syka@cak.cz


Eva Ševčíková
tel.: 273 193 291
e-mail: sevcikova@cak.cz

- evidence a třídění a rozdělování veškeré došlé korespondence určené pro kárnou komisi a oddělení kárné, kontrola jejího vyřizování, evidence veškeré korespondence určené k odeslání z kárné komise a oddělení kárného;
- součinnost a vzájemnou informovanost mezi kontrolním oddělením a oddělením pro věci kárné;
- součinnost při sepisu vyjádření ke správním žalobám;
- vedení evidence nápadu kárných žalob a sledování jejich vyřízení;
- organizačně a administrativně plenární zasedání odvolací kárné komise a kárné komise;
- sekretářské práce předsedovi kárné komise, vedoucímu oddělení a členům odvolací kárné komise a kárné komise v souvislosti s jejich činností včetně zápisů z plenárních zasedání;
- vedení jmenného rejstříku kárně obviněných advokátů s poznámkou o způsobu vyřízení;
- administrativní práce pro odvolací kárné senáty a  kárné senáty související s pořizováním zápisu o průběhu kárných řízení, vyhotovením rozhodnutí a jeho doručením;
- evidence a archivace kárných rozhodnutí;


Věra Prejzová
tel.: 273 193 292
e-mail: kutilkova@cak.cz

- evidence a třídění a rozdělování veškeré došlé korespondence určené pro kárnou komise a oddělení kárné, kontrola jejího vyřizování, evidence veškeré korespondence určené k odeslání z kárné komise a oddělení kárného;
- součinnost a vzájemnou informovanost mezi kontrolním oddělením a oddělením pro věci kárné;
- součinnost při sepisu vyjádření ke správním žalobám;
- vedení evidence nápadu kárných žalob a sledování jejich vyřízení;
- sekretářské práce předsedovi kárné komise, vedoucímu oddělení a členům kárné komise v souvislosti s jejich činností včetně zápisů z plenárních zasedání;
- vedení jmenného rejstříku kárně obviněných advokátů s poznámkou o způsobu vyřízení;
- administrativní práce pro kárné senáty a odvolací kárné senáty související s pořizováním zápisů o průběhu kárných řízení, vyhotovením rozhodnutí a jeho doručením;
- předkládání kárných spisů s odvoláním účastníků k projednání odvolacím kárným senátům;


Natálie Divišová
tel.: 273 193 293
e-mail: divisova.natalie@cak.cz

- evidence a třídění a rozdělování veškeré došlé korespondence určené pro kárnou komisi a oddělení kárné, kontrola jejího vyřizování, evidence veškeré korespondence určené k odeslání z kárné komise a oddělení kárného;
- součinnost a vzájemnou informovanost mezi kontrolním oddělením a oddělením pro věci kárné;
- vedení evidence nápadu kárných žalob a sledování jejich vyřízení;
- sekretářské práce předsedovi kárné komise, vedoucímu oddělení a členům kárné komise v souvislosti s jejich činností včetně zápisů z plenárních zasedání;
- vedení jmenného rejstříku kárně obviněných advokátů s poznámkou o způsobu vyřízení;
- obesílání účastníků kárných řízení ve spolupráci s předsedy kárných senátů;
- administrativní práce pro kárné senáty související s pořizováním zápisů o průběhu kárných řízení, vyhotovením rozhodnutí a jeho doručením;
- informace o výsledku kárných řízení představenstvo Komory, útvar matriky k vyznačení v osobních spisech advokátů a odbor hospodářský a organizační k evidenci a vymáhání uložených pokut a nákladů kárného řízení;
- provádění kontroly došlých kárných žalob s případnými návrhy na vrácení kárnému žalobci k doplnění;

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi