Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor vnější a vnitřní legislativy


JUDr. Johan Justoň - vedoucí odboru
tel. 273 193 170
juston@cak.cz

- řízení odboru a přímý výkon nebo koordinace činností odboru
- zpracování legislativních úkolů odboru (příprava podnětů k vydání právních předpisů, příprava návrhů stavovských předpisů)
- účast na jednáních týkajících se poskytování právních služeb
- zpracovávání připomínek k návrhům právních norem a judikátům
- zpracovávání odborných stanovisek pro představenstvo a další orgány ČAK, vyřizování podnětů a dotazů advokátů, příp. veřejnosti týkajících se činnosti odboru
- ústní konzultace s advokáty k dotazům ohledně výkladu právních a stavovských předpisů
- činnost resortního koordinátora pro oblast uznávání odborné kvalifikace
- organizování smírčích řízení mezi advokáty a pojišťovnouBarbora Melíšková, administrativní pracovnice
meliskova@cak.cz
 
-administrativa legislativních činností
-příprava Věstníku České advokátní komory
-administrativní podpora poradních orgánů Komory

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz