Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor mezinárodních vztahů


JUDr. Eva Indruchová LL.M., Ph.D. - vedoucí odboru mezinárodních vztahů a stálého zastoupení ČAK v Bruselu
indruchova@cak.cz
tel. 273 193 140

- vedení odboru mezinárodních vztahů ČAK;
- vedení Stálého zastoupení ČAK v Bruselu;
- koordinace aktivit zástupců ČAK, kteří ji reprezentují v mezinárodních strukturách;
- koordinace projektů bilaterální spolupráce se zahraničními advokátními komorami;
- koordinace Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy;
- zajišťování styků a spolupráce s mezinárodními advokátními organizacemi a komorami;
- organizace konferencí a seminářů se zahraničním prvkem
- monitoring grantů a koordinace evropských projektů
- reprezentace ČAK v Radě evropských advokátních komor (CCBE) – členka české delegace, Information Officer, účast na pravidelných jednáních a vybraných pracovních skupinách;
- sledování legislativního vývoje v rámci Evropské unie;
- zpracování doporučení k probíhajícím legislativním procesům;
- pravidelný kontakt a výměna informací se zástupci dalších advokátních komor;
- účast na Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci;
- členka mezinárodní pracovní skupiny „Observatoire“
- koordinace a vedoucí výběrových řízení odboru MEZ
- právní témata/projekty/komparativní studie;
- činnost reprezentativní, diplomatická, účast na vybraných seminářích, konferencích;
- angličtina, francouzština, němčina
 

Mgr. Lenka Vojířová - právník odboru
vojirova@cak.cz
 tel. 273 193 143

- kontaktní osoba pro projekty Rady evropských advokátních komor CCBE, např. evropská databáze advokátů (Find-A-Lawyer-Project);
- Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci;
- účast v Sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy;
- koordinace pracovní skupiny pro naplňování rubriky Bulletinu advokacie „Z judikatury“ rozsudky ESD;
- sledování legislativního vývoje  v rámci Evropské unie – zaměření na evropský informační systém;
- právní témata/projekty/komparativní studie z oblasti advokátního práva – zejména zaměření na anglofonní oblast;
- zajišťování styků a spolupráce s mezinárodními advokátními organizacemi (mimo CCBE);
- informování o vypisování grantů v oblastech dotýkajících se advokacie;
- členka Vnitřní soudní sítě;
- bilaterální smlouvy;
- angličtina, němčina
 

Mgr. Alžběta Recová – stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
recova@cak.cz
tel. 273 193 142

- zástupce ČAK v Bruselu;
- zajištění informovanosti o dění v evropských institucích;
- sledování legislativního vývoje v rámci Evropské unie;
- zpracování doporučení k probíhajícím legislativním procesům;
- pravidelný kontakt a výměna informací se zástupci dalších advokátních komor působících v Bruselu;
- kontakt s českými zástupci v Bruselu;
- právní témata/projekty/komparativní studie;
- činnost reprezentativní, diplomatická, účast na vybraných seminářích, konferencích;
- Information Officer v Radě evropských advokátních komor (CCBE) - účast na pravidelných jednáních a vybraných pracovních skupinách;
- administrativní podpora české delegace při CCBE;
-  právní rešerše;
- účast v Sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy;
- vyřizování dotazů advokátů;
- organizační zajišťování vzdělávacích, výchovných a společenských akcí se zahraniční účastí v ČR;
- překlady pro interní potřeby;
- komunikace s  anglicky mluvícími partnery v rámci bilaterální spolupráce;
- angličtina, španělština

 

Karolína Kocourová - asistentka
kocourova@cak.cz
 tel. 273 193 141
 
- administrativní zajištění chodu odboru;
- komplexní zajišťování agendy zahraničních služebních cest ČAK;
- sledování čerpání rozpočtu MEZ, kalkulace finančních nákladů;
- spolupráce s účtárnou, odborem správy majetku a útvarem technického zabezpečení;
- spolupráce na přípravách konferencí ČAK se zahraniční účastí;
- vyřizování zahraniční korespondence;
- vedení agendy překladů, zajišťování překladů pro ČAK (spolupráce s externími překladateli);
- systematizace a koordinace spisového pořádku MEZ, obhospodařování společného serveru „MEZ“;
- administrativa agendy stálého zastoupení ČAK v Bruselu;
- angličtina

Mgr. Veronika Slováčková – asistentka
slovackova@cak.cz
tel. 273 193 144

- překlady pro interní potřeby
- administrativa www stránek odboru MEZ
- monitoring mezinárodních událostí pro účely zpráv na účtu Twitter ČAK;
- komunikace se zahraničními partnery v rámci bilaterální spolupráce;
- organizační zajišťování vzdělávacích, výchovných a společenských akcí se zahraniční účastí v ČR;
- organizační zajištění jednání Sekce MEZ;
- sledování čerpání rozpočtu pro akce se zahraniční účastí organizované v ČR;
- zajišťování vyúčtování zahraničních služebních cest ČAK;
- administrativní zajišťování zahraničních stáží pro české advokáty a koncipienty;
- součinnost s John Marshall Law School při organizaci jejich seminářů v ČR pro české advokáty;
- technické zajištění pracovních jednání organizovaných MEZ;
- vyřizování dotazů advokátů;
- spolupráce s účtárnou, odborem správy majetku a útvarem technického zabezpečení;
- zajištění administrativní činnosti pro Odbor MEZ

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi