Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kárná žaloba na JUDr. P. Kočího, Ph.D.


Kontrolní rada České advokátní komory (nezávislý kontrolní orgán) projednala na svém zasedání dne 13. 4. 2012 stížnost a podněty k přešetření podané na advokáta JUDr. Petra Kočího, Ph.D., který v průběhu soudního řízení, v němž obhajuje osobu stíhanou za projevy neonacismu, vznesl námitku podjatosti znalce, kterou mimo jiné odůvodnil jeho židovským původem.

Po přešetření kauzy kontrolní rada ČAK shledala stížnost a podněty důvodnými.

Na advokáta Kočího bude podána kárná žaloba s tím, že kárný žalobce ho bude vinit z porušení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů.

V kárném řízení vedeném před tříčlenným kárným senátem ČAK složeným ze členů nezávislé kárné komise může být advokát (obecně) zproštěn kárného obvinění nebo mu je uloženo některé z kárných opatření – od napomenutí, veřejného napomenutí, pokuty až do stonásobku minimální mzdy po dočasný zákaz výkonu advokacie. Nejtvrdším kárným opatřením je vyškrtnutí ze seznamu advokátů, které se rovná úplnému zákazu výkonu advokacie.

Proti rozhodnutí kárného senátu se advokát může odvolat k odvolacímu kárnému senátu. Jeho rozhodnutí je ještě přezkoumatelné ve správním řízení před soudem.


PhDr. Iva Chaloupková,
vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK a tisková mluvčí

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi