Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výroční zpráva České advokátní komory za rok 2011

 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

15

2

Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

1 

Ve sledovaném období bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí.

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

Počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace

 

 

 

 

0

Ve sledovaném období nebyla podána žádná stížnost, která je v současné době předmětem soudního řízení.

 

 

§ 18 odst. 1 písm. f)

Další informace

 

 

 

 

V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany advokátů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace.  

 

JUDr. Ladislav Krym v.r.

tajemník

České advokátní komory

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi