Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Identifikační průkazy vydávané advokátům, usazeným evropských advokátům a advokátním koncipientům

ID průkazy advokátům a advokátním koncipientům vydává odbor matriky a pobočka ČAK v Brně.

Výdejní místo v Praze se nachází v Kaňkově paláci, Národní 16.
Objednat se lze na tel. 273 193 226 (p. Lacina), e-mailem: lacina@cak.cz.,
Provozní doba:
pondělí až čtvrtek 8:00 – 16:00, pátek 8:00 – 14:45 (s polední pauzou 12:00 - 13:00)
Můžete využít i bezbariérový přístup, informujte o tom předem zaměstnance matriky ČAK na tel.: 273 193 273, e-mail: matrika@cak.cz. nebo svoboda@cak.cz.


Výdejní místo v Brně se nachází v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15, 3. patro (dále pokračovat do knihovny).
Objednat se lze na tel. 513 030 111 (Iveta Hoskovcová), e-mailem: brno@cak.cz.
Provozní doba:
pondělí až čtvrtek: 8:00 – 16:00, pátek 8:00 – 15:00
Výdejní místo v Brně není bezbariérové.


Informace:
Nově zapsaní advokátní koncipienti se mohou objednat kdykoliv v pracovních dnech na výše uvedených kontaktech.

Na ID průkaz bude každý advokát nebo advokátní koncipient na místě vyfotografován. Je proto nutné dostavit se k vyhotovení ID průkazu osobně.

S sebou si přineste starý průkaz.

V případě technických dotazů a problémů s průkazy nebo je k dispozici linka technické podpory, a to na tel.: 226 806 406 (9:00 - 17:00, v pracovních dnech).

Odkaz na ovladače k novým průkazům a podpůrný sofware -  ZDE.


Další informace:
Před tím, než se dostavíte k vyhotovení průkazu, si na webových stránkách ČAK zkontrolujte aktuálnost vašich matričních údajů.

O změnu údajů můžete požádat před vyhotovením ID průkazu. Dotazník změn najdete na webových stránkách ČAK, zároveň bude v dostatečném množství k dispozici v místnosti, ve které budete čekat na vyhotovení ID průkazu.

Chcete-li, aby na ID průkazu bylo uvedené vaše nové příjmení nebo titul, doložte tyto skutečnosti (tzn. kopií oddacího listu nebo žádostí o změnu příjmení v důsledku sňatku nebo rozvodu či ověřenou kopií diplomu) před tím, než se dostavíte k vyhotovení ID průkazu, v dostatečně dlouhé době (výjimečně je možno změnu provést těsně před vyhotovením průkazu pouze na základě dohody s odborem matriky ČAK).

Zaměstnanec, který bude průkaz vyhotovovat, zkontroluje pouze vaše evidenční číslo, osobní údaje (jméno, příjmení, titul), adresu advokátní kanceláře a kontaktní údaje (e-mail a telefon).

Vyhotovení duplikátu ID průkazu je zpoplatněno částkou Kč 600,-.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi