Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Co čekat od advokáta?

Co je dobré vědět, ocitneme-li se v situaci, kdy nutně potřebujeme advokáta? Kolik nás asi bude stát? A kam se má obrátit člověk, který na právníka nemá peníze?

Právní služby v ČR poskytuje na 9 000 aktivních advokátů. I když jde o tržní povolání a odměna je v zásadě smluvní, existuje pro našince možnost obrátit se přímo na Českou advokátní komoru (ČAK) jako na samosprávnou profesní organizaci se žádostí o bezplatné zastupování. Ta člověku vyhoví v případě, když splní stanovená kritéria o nemajetnosti, a zároveň rozhodne, zda mu poskytne právní službu zcela zdarma, či za odměnu sníženou. Pro celou Českou republiku tuto agendu zpracovává pobočka ČAK v Brně (http://www.cak.cz). Advokáty v poskytování takovýchto služeb spravedlivě střídá - žadatel si tedy svého právního zástupce nemůže zvolit sám, nýbrž je mu určen.

Na stránkách ČAK si jinak může každý vybrat advokáta sám. A to nejen vzhledem k místu svého bydliště, ale především podle právního zaměření, a je-li to třeba, rovněž podle znalosti cizího jazyka.

Odmítnutí a střet zájmů

Advokát, kterého oslovíme se žádostí o zastupování, nám ovšem nemusí vždy vyhovět. Podle zákona o advokacii může poskytnutí právních služeb odmítnout (tedy pokud nám nebyl ustanoven soudem nebo určen ČAK) a ani nemusí sdělit proč. V určitých případech vymezených zákonem nás dokonce odmítnout musí - a to hlavně pokud hrozí takzvaný střet zájmů. Klasický příklad je rozvodové řízení, v němž už námi vybraný advokát zastupuje protistranu. Jakmile nám už ale své služby poskytuje, nemůže smlouvu „zničehonic“ vypovědět. Důvody k podání výpovědi mu totiž striktně určuje zákon o advokacii: může to být například v případě, že bychom po něm chtěli nějaký protizákonný postup. Klient proti tomu může smlouvu o právním zastoupení vypovědět kdykoli a bez udání důvodu. Ve smlouvě může být také stanovena výpovědní lhůta (nesmí být delší než tři měsíce).

Musí mlčet, ale ne vždy

Stejně jako lékař musí zachovávat mlčenlivost o našem zdravotním stavu, i advokát je povinen mlčet o všech skutečnostech, o nichž se od nás dozvěděl v souvislosti s naším právním případem. Můžeme se mu proto bez obav svěřit téměř s jakýmkoli problémem, protože informace od nás nesmí postoupit ani na žádost soudu. Pokud by tak učinil, bude jeho výpověď brána jako nepoužitelný důkaz. Zároveň by se takový právní zástupce dopustil kárného provinění a v případě sdělení nebo zpřístupnění osobních údajů i neoprávněného nakládání s osobními údaji.

Samozřejmě existuje výjimka: povinnost advokáta překazit trestný čin. Pokud by se od nás dozvěděl o přípravě konkrétního činu, který vymezuje trestní zákon, a neoznámil by to policii, sám by mohl být potrestán. Kdyby například od svého klienta zjistil, že připravuje vraždu či mnohamilionovou loupež, měl by mu odepřít právní služby a okamžitě tento záměr ohlásit orgánům činným v trestním řízení.

Na druhou stranu ale advokát musí dodržet povinnost mlčenlivosti, pokud mu třeba vrah svěří místo, kam ukryl výtěžek z bankovní loupeže či vražedný nástroj.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi