Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Předkládání knih o prohlášeních pravosti podpisu orgánům kontroly, dohledu a orgánům činným v trestním řízení

Protože se v poslední době vyskytly pochybnosti o povinnosti advokáta předložit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu orgánům činným v trestním řízení, připomínáme znění § 25b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Advokát zapůjčí příslušný svazek knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, případně umožní pořízení opisu nebo výpisu z tohoto svazku Komoře, Ministerstvu spravedlnosti při výkonu jeho působnosti podle § 52b, soudu, orgánu činnému v trestním řízení nebo znalci, který byl ustanoven v řízení před státním nebo jiným orgánem, pokud znalec nemůže podat znalecký posudek bez seznámení se s ním.

Z uvedeného vyplývá, že advokát nemůže odmítnout zapůjčení svazku nebo pořízení opisu či výpis s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

JUDr. Ladislav Krym

tajemník České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi