Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zaplatil tři sta tisíc korun školného, ale advokátem nebude

O špatné zkušenosti ze studia práva na soukromé škole se může podělit Roman (student nechce být uveden celým jménem), který absolvoval magisterské studium v oboru Právo a právní věda na Mezinárodním institutu podnikatelství a práva (MIPP) v roce 2010.
V současnosti žádají on i jeho spolužáci o nostrifikaci na Západočeské univerzitě, která uznání původně písemně přislíbila.
„Na MIPP nám od začátku říkali, že se jimi vystavený diplom musí nostrifikovat, ale že diplomy bez problémů nostrifikuje Západočeská univerzita, což byla pravda. Od univerzity jsme měli přislíbeno, že diplomy nostrifikovat bude. Ten příslib byl dokonce na určité období, které přesahovalo dobu našeho studia, čili jsme ani neměli důvod o ničem příliš pochybovat,“ líčí situaci Roman.

Po skandálu jsou opatrní

Poté, co se změnilo vedení Západočeské univerzity, proběhl skandál s rychlostudenty a opisováním závěrečných prací a akreditační komise vytkla univerzitě nostrifikace zmíněných diplomů, se změnil i její postoj. „Nyní z plzeňské fakulty chodí vyrozumění o neuznání studia, ale to není dostatečně odůvodněné. Proto jsme se odvolali na ministerstvo školství, a pokud neuspějeme ani tam, budeme se muset obrátit na soud,“ říká absolvent právnického studia, za které zaplatil celkem tři sta tisíc korun (cca 30 000 korun za semestr).
Na to, zda existuje reálná šance pro studenty magisterského studia práva na soukromých školách, pobočkách zahraničních univerzit, že by jim byly diplomy nostrifikovány a oni by mohli být uznáni Českou advokátní komorou a pracovat jako advokáti v ČR?
Odpověď je poněkud vyhýbavá. „Podle vysokoškolského zákona se rozhoduje o uznání pro účely dalšího studia, jde vždy o individuální řízení, nelze právoplatně dát žádný předběžný příslib uznání,“ reaguje Jiří Nantl z MŠMT.

Vždyť jsme české právo studovali!

Roman považuje celou situaci za protiprávní. „Studium bylo přizpůsobeno českému právu a vyučovali nás profesoři z právnických fakult Karlovy i Západočeské univerzity. Podle mého názoru jsme na výkon práce advokáta připraveni dostatečně,“ pokračuje muž.
„Jsem zaměstnaný v advokátní kanceláři, vykonávám práci koncipienta, ale nemůžu tak být veden a připravovat se na advokátní praxi, protože nemám potřebný diplom. Můžu například zastupovat lidi u soudu v občanskoprávních záležitostech na základě plné moci, ale to může v podstatě každý bez jakéhokoliv právnického vzdělání,“ popisuje situaci.

Uznáním diplomu vše neskončí

Pokud Roman uspěje a bude mu diplom nostrifikován, stejně ještě musí získat registraci České advokátní komory. Tahanice by se tak mohly začít opakovat, obává se mladý absolvent.
Zkušenosti kolegů, studentů Uninovy totiž říkají, že i zde může nastat spor. Na nátlak České advokátní komory totiž byla do zákona o advokacii nedávno přidána pasáž, podle které je kromě uznání vzdělání nutné i to, aby vzdělání odpovídalo obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v oboru právo na vysoké škole v České republice. Posouzení toho, zda vzdělání odpovídá, je přitom v kompetenci ČAK.
„Smyslem té nové pasáže by mělo pravděpodobně být, aby nebyli do ČAK přijímáni ti, kteří diplom získali studiem zahraničního práva,“ domnívá se bývalý student Roman. „Toto studium je v ČR na základě mezinárodní smlouvy považováno za rovnocenné, ale jelikož držitel diplomu nestudoval české právo, tak nemůže kvalifikovaně provozovat advokacii na území ČR.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi