Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Chcete být advokátem? Musíte studovat veřejnou školu

Některé soukromé vysoké školy nabízejí magisterské právní programy srovnatelné s českými veřejnými školami. Když je vystudujete, můžete pracovat ve státní správě nebo třeba jako podnikový právník. Na advokátní či soudní praxi však takové vzdělání nestačí.

Nevzali vás na práva? Pojďte studovat k nám! Takovou reklamu najdete na stránkách Bankovního institutu vysoké školy. Ale tak jednoduché to není.
Soukromé magisterské studium práva nabízí v ČR zatím pouze pobočky některých zahraničních škol. A tady právě nastává problém. Česká advokátní komora, která vás musí zapsat, abyste mohli pracovat jako koncipienti v advokátní kanceláři a po požadované praxi mohli dělat advokátské zkoušky, žádné zahraniční studium neakceptuje a jeho absolventy nezaregistruje.

Školy problém zlehčují

Bankovní institut nabízí magisterské právnické studium v rámci zahraničního studia, podle studijního programu Fakulty práva Janka Jesenského (FPJJ) Vysoké školy v Sládkovičově.
Na webových stránkách najdete i informaci, že absolvování tohoto studia otevírá možnost najít uplatnění ve všech právnických profesích, které se v České republice vyskytují. Na přímý dotaz na katedře práva Bankovního institutu se však dozvíte, že vzhledem k tomu, že mají teprve první absolventy magisterského studia, ještě přesně nevědí, jak je budou advokátní kanceláře akceptovat.
Kromě Bankovního institutu nabízí magisterská studia práva Mezinárodní institut podnikatelství a práva (akreditováno Zakarpatskou státní univerzitou v Užhorodě) a Uninova (akreditováno Panevropskou vysokou školou v Bratislavě).

Škola musí mít českou akreditaci

„Soukromé školy se tváří, jako by u nás poskytovaly vzdělání pro zahraniční vysoké školy. Absolventi pak dostávají diplomy těchto univerzit. Žádná z vyjmenovaných univerzit však nemá akreditaci k výuce českého práva na našem území, v domovském státě mají akreditaci (licenci) k výuce domácího, případně mezinárodního či evropského práva,“ zdůrazňuje Iva Chaloupková, tisková mluvčí České advokátní komory.
Před Obvodním soudem pro Prahu 1 je v současnosti vedeno soudní řízení o zápisu do seznamu advokátních koncipientů absolventem magisterského právního programu soukromé školy Uninova. „Soud do řízení připustil jako vedlejší účastníky řízení na straně žalobce navzdory protestům České advokátní komory. Věříme, že žaloba našeho absolventa bude úspěšná,“ říká Tomáš Gřivna, proděkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy pro programy uskutečňované v ČR.

Akreditační komise: Nemůžeme garantovat zahraniční programy

K problému se vyjadřuje Vladimíra Dvořáková, vedoucí akreditační komise: „Protože jde o zahraniční školy, které mají zahraniční akreditaci, nemáme nejmenší informace o jejich kvalitě, a tím pádem tuto kvalitu nemůže stát garantovat. Akreditační komise nerozhoduje ani o uznávání – nostrifikaci diplomů. Z hlediska právnických oborů by hodně pomohlo, kdyby svá stanoviska vyjádřily profesní komory, právnické fakulty a podobně.“

Komplikace v budoucnosti?
Ekonomové ne, právníci ano

„Je tu ještě další problém, který se doposud neřešil. Škola má určitou akreditaci, která ovšem vychází z národního práva – slovenského, ukrajinského a podobně. Potom zde učí čeští vyučující české právo (jejich kvalifikaci nemůžeme posoudit, protože nemáme informace). Ale v tomto okamžiku jsou v rozporu s původní akreditací, kde bylo určitě národní právo (slovenské, ukrajinské...),“ rozvíjí myšlenku Vladimíra Dvořáková.
„To znamená, že výuka a státnice probíhají v rozporu s akreditací, což může v budoucnu (pokud by „náhodou“ došlo k nějakému vyšetřování v daných zemích), zpochybňovat dosažený titul, protože to neodpovídá akreditacím. Právo je v tomto hodně specifické, ekonomie či jiné obory takovýto problém nevyvolávají. Ale právo je cca 70 procent studium národního práva,“ doplňuje členka akreditační komise.

S bakalářským studijním programem problém není

Potřebnou akreditaci k výuce práva mají pouze soukromé školy poskytující bakalářské právnické obory a specializace, ze kterých najdete uplatnění například v právních odděleních různých firem nebo státní správě, ale advokátní praxi provozovat nemůžete. Na tu vás zatím připraví pouze čtyři právnické fakulty veřejných škol. Konkrétně Karlovy, Palackého, Západočeské nebo Masarykovy univerzity.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi