Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Může tzv. "zahraniční advokát" působit v ČR jako zástupce v řízení před soudem podobně jako evropský advokát?

Zahraniční advokát dle §5a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nesmí poskytovat právní služby v oblasti českého práva (na rozdíl od evropského advokáta). Zahraniční advokát je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního a nemůže tedy působit ani v řízení před soudem na rozdíl od advokáta evropského.

Znění § 5a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii naleznete na: http://www.cak.cz/assets/files/42/Z_kon_o_advokacii-platn__zn_n_.doc

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi