Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Členská základna a delegace

Členská základna CCBE (Rada evropských advokátních komor)

 Členské země (Full members): Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Přidružené země (Associated members): Černá Hora, Srbsko, Turecko

Pozorovatelské země (Observer members): Albánie, Andorra, Arménie, Bosna a Herzegovina, FYROM (bývalá jugoslávská republika Makedonie), Gruzie, Moldávie, Rusko, San Marino, Ukrajina

 

 Delegace advokátních komor při CCBE

Delegace jednotlivých advokátních komor při CCBE se skládají z vedoucího delegace, členů delegace a informačního úředníka.

Vedoucí delegace: zodpovídá za činnost národní delegace v CCBE a je oprávněn za národní delegaci hlasovat a činit závazná rozhodnutí.

Informační úředník: působí jako kontaktní bod mezi CCBE a advokátní komorou a zároveň, v případě potřeby, komunikuje s ostatními advokátními komorami.

Advokátní komory také vybírají své zástupce, kteří působí v jednotlivých výborech a pracovních skupinách.

 

Delegace České advokátní komory při CCBE

Vedoucí české delegace:


JUDr. Antonín Mokrý
advokát

Členové české delegace:

JUDr. Vladimír Jirousek (druhý zprava)
advokát a předseda ČAK

JUDr. Petr Čáp (druhý zleva)
advokát a tajemník ČAK

JUDr. Stanislav Balík (první zprava)
advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

JUDr. Eva Indruchová, PhD., LL.M. (uprostřed)
advokátka, vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK

JUDr. Jiří Novák (první zleva)
advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy


Informační úředník: 

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M.
email: indruchova@cak.cz

vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK a Stálého zastoupení ČAK v Bruselu

Mgr. Alžběta Recová
email: recova@cak.cz
stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

 

Členové jednotlivých výborů a pracovních skupin

Výbor CCBE Český zástupce

Access to Justice

JUDr. Eva Ropková
JUDr. Martina Doležalová

Anti-Money Laundering

JUDr. Antonín Mokrý

Brexit Task Force

JUDr. Anotnín Mokrý

Company Law

Mgr. Jakub Pohl

Corporate Social Responsibility

JUDr. Eva Indruchová
Criminal Law

Mgr. Miroslav Krutina

Deontology

JUDr. Petr Čáp
EU Lawyers

JUDr. Eva Indruchová

European Convention

Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Alžběta Recová

European Private Law

Mgr. Kamil Blažek

European Transparency Register

---

Family and Succession Law

---
Future of legal profession and legal services

Mgr. Alžběta Recová
JUDr. Jiří Novák
JUDr. Martin Maisner

Human Rights

JUDr. Stanislav Balík

Insurance

Mgr. Tomáš Matějovský

International Legal Services

Mgr. Kamil Blažek
 IT Law

JUDr. Jiří Novák (Chair)
JUDr. Martin Maisner

Migration

---

 PECO

JUDr. Stanislav Balík (Chair)

Patents

---

Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court

Mgr. Alžběta Recová

Permanent Delegation to the European Court of Human Rights

Mgr. Lenka Vojířová

Quality

Mgr. Alžběta Recová

Statutes Review

---

Tax

JUDr. Anotnín Mokrý

Towards a model code of conduct

JUDr. Petr Čáp

Training

JUDr. Eva Indruchová

Surveillance

JUDr. Jiří Novák

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi