Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení na dodavatele knih o prohlášeních o pravosti podpisu

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Vyhlašovatel:

Česká advokátní komora (dále ČAK), se sídlem Národní 16, Praha 1


Specifikace zadání:    

Předmětem výběrového řízení je dodání knih o prohlášeních o pravosti podpisu, které jsou určeny pro potřeby advokátů a jejíž detailní specifikace je uvedena v příloze. Každá kniha musí mít na všech stránkách uvedeno evidenční číslo knihy, které zaručuje její jedinečnost. Jelikož se jedná o dotisk knih, požadujeme zajistit návaznost číselné řady a zároveň zachovat i techniku zpracování a grafického vzhledu knihy dle vzoru, který je k dispozici na ČAK s výhradou změny textu.     


Další podmínkou je, že dodavatel bude ročně vydávat 500 až 1000 ks těchto „ověřovacích“ knih po dobu pěti let.


Pokud budete potřebovat nějaké vysvětlení nebo možnost nahlédnutí stávající knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, kontaktujte prosím Mgr. Strossovou, strossova@cak.cz, tel. 221 729 034.


Místo, způsob a termín doručení nabídek:

Vyhodnoceny budou nabídky, které uchazeč předá písemně v uzavřené (zalepené) obálce  v sídle České advokátní komory, Národní 16, 110 00 Praha 1 nebo tuto nabídku zašle poštou nejpozději do 25.11.2010.

Nabídka bude v  předmětu označena „Výběrové řízení na dodavatele knih o prohlášeních o pravosti podpisu“.


Hlavními kritérii výběru budou:

- zajistit distribuci dle požadovaného množství a v požadovaném čase

- možnost průběžného skladování alespoň 500 ks knih ročně

- cena

- reference


Pozn.: ČAK si vyhrazuje právo vést výběrové řízení i jako vícekolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Předem děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

Specifikace požadavků na knihy o prohlášeních o pravosti podpisu pro advokáty, doc 30kB
Příloha č. 1 - Potisk obalu knihy, doc 23kB
Příloha č. 2 - Titulní strana, doc 24kB
Příloha č. 3 - Usnesení PČAK vč. příloh č. 1 až 4, doc 101kB
Příloha č. 4 - str. 1 tabulkového rastru, doc 32kB
Příloha č. 5 - str. 2 tabulkového rastru, doc 31kB
Příloha č. 6 - Předposlední strana tabulkového rastru, doc 32kB
Příloha č. 7 - Konec knihy, poslední strana, doc 23kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi