Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1999, č. 2

Ročník 1999

VĚSTNÍK

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Částka 2

Rozeslána dne 26. srpna 1999

OBSAH:

Pozvánka na II. Sněm České advokátní komory

Témata a termíny fakultativních seminářů pro advokátní koncipienty

Zápisy v seznamu advokátů od 9. dubna 1999 do 23. července 1999

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 9. dubna 1999 do 23. července 1999

 

 

Pozvánka na II. Sněm České advokátní komory

Představenstvo České advokátní komory

s v o l á v á

II. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Sněm se koná dne 8. listopadu 1999 od 9.00 hod. v Pravém křídle Průmyslového paláce, Výstaviště, Praha 7.

Představenstvo si dovoluje pozvat advokáty na sněm a s jejich doprovodem i na jeho slavnostní zahájení

dne 7. listopadu od 19.00 hod.

s programem Křižíkovy fontány v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v Praze 7.

Dne 8. listopadu se uskuteční pracovní jednání sněmu, kterému bude v době od 8.00 do 9.00 hod. předcházet registrace účastníků sněmu a poté, v době od 9.00 do 18.00 hod., proběhne vlastní jednání s následujícím pracovním programem:

1. Zahájení

2. Zpráva o počtu přítomných

3. Schválení pořadu jednání sněmu

4. Volba předsednictva sněmu

5. Volba volební, mandátové a návrhové komise

6. Zpráva předsedy o uplynulém funkčním období a o hospodaření Komory

7. Zpráva kontrolní rady

8. Zpráva kárné komise

9. Zpráva zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky

10. Zpráva volební a mandátové komise

11. Volba členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady a kárné komise

12. Projednání návrhů:

a) usnesení sněmu, kterým se schvaluje Organizační řád České advokátní komory,

b) usnesení sněmu o tvorbě a používání sociálního fondu Komory,

c) usnesení sněmu, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času, stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů,

d) usnesení sněmu, kterým se mění (vypuštěním čl. 2) usnesení sněmu č. 3/1996 Věstníku, o výši ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a o výši poplatku na zápis do seznamu advokátů

13. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům

14. Zpráva návrhové komise

15. Hlasování o předložených návrzích

16. Oznámení výsledků volby předsedy Komory a předsedů kontrolní rady a kárné komise

17. Skončení pracovní části

Představenstvo zve advokáty i jejich doprovod též na slavnostní zakončení sněmu dne 8. listopadu 1999 s pro jevy domácích a zahraničních hostů a Reprezentačním plesem advokátů v Obecním domě, Praha 1, U Prašné brány 1. Začátek ve 20.30 hod.

REGISTRACE K ÚČASTI NA SNĚMU

K zajištění občerstvení a kapacitních možností je nezbytné písemně potvrdit účast každého advokáta na jed not livých akcích nejpozději do 30. 9. 1999 na adresu zajišťující firmy:

GUARANT, Opletalova 15, 110 00 Praha 1,

tel. 24210652, 24210735

fax: 24212103

e-mail: bezova@guarant.cz

K registraci použije každý advokát formulář v modrém tisku, který byl přílohou předběžné informace o konání sněmu, rozeslané všem advokátům v květnu 1999.

Poté, co firma Guarant obdrží vyplněný registrační formulář, zašle obratem vstupenky pro advokáta a jeho doprovodnou osobu na slavnostní akce, o něž účastník projevil zájem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že počet přítomných advokátů v době zahájení sněmu dne 8. listopadu 1999 v 9.00 hodin nedosáhne zákonem stanoveného kvora, svolává představenstvo České advokátní komory v souladu s § 42 odst. 5 zákona o advokacii sněm nový, se stejným programem, a to na tentýž den a totéž místo od 10.00 hod.

Pro tento případ považujte tuto pozvámku za svolání nového sněmu ve smyslu § 42 odst. 5 zákona o advokacii. Termíny slavnostního zahájení a zakončení sněmu se nemění.

 

 

Témata a termíny fakultativních seminářů pro advokátní koncipienty

Oddělení výchovy kanceláře České advokátní komory oznamuje témata a termíny fakultativních seminářů pro advokátní koncipienty, které se uskuteční v říjnu a listopadu 1999 v budově České advokátní komory, zasedací místnost III. patro, vždy v době od 9.00 do 12.00 hod.

I. Obhajoba ve věcech násilných trestných činů

Lektor: JUDr. Josef Lžičař, advokát

Termín: 15. října 1999

II. Věcná práva k cizím věcem

Lektor: doc. JUDr. Josef Fiala, CSc., Právnická fakulta Brno

Termín: 22. října 1999

III. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy na ochranu lidských práv

Lektor: doc. JUDr. Pavel Šturma, CSc., Právnická fakulta Praha

Termín: 5. listopadu 1999.

Zájemci o jednotlivé semináře mají možnost se pí semně přihlásit v oddělení výchovy České advokátní komory. Vzhledem k omezenému počtu míst (cca 50) budou upřednostněni uchazeči, kteří se přihlásí dříve. Přihláška bude potvrzována písemně, výjimečně telefo nicky.

Náklady na cestovné, ubytování a stravu nesou účastníci seminářů (čl. 15 usnesení o výchově), účastnický poplatek se nevybírá. Advokát je povinen koncipientovi účast na těchto nepovinných výchovných akcích umožnit (čl. 5 usnesení o výchově).

V případě velkého zájmu není vyloučeno opakování seminářů.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 9. dubna 1999 do 23. července 1999

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

90145 Aleker Klaus 22.04.99 České Budějovice, Biskupská 1 038/7312517

04860 Andělová Romana, Mgr. 01.05.99 Brno, Divadelní 6 05/42212024

90143 Ballard Ashley 22.04.99 Praha 1, Staroměstské nám.15 02/24811796

04926 Bartáková Anna, Mgr. 01.07.99 Praha 1, 28.října 1001/3 02/24212726

04927 Bednářová Marie, JUDr. 01.07.99 Praha 5, Štefánikova 65 02/57313846

04883 Belatka Karel, Mgr. 26.04.99 Jihlava, Masarykovo nám. 9 066/7309702

90144 Belényessy Zsuzsanna 22.07.99 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

04956 Belica Alexander, JUDr. 01.07.99 Ostrava, Smetanovo nám.7 069/6116122

04906 Beránek Tomáš, Mgr. 01.07.99 Jihlava, Fritzova 2 066/7311943

04957 Böhmová Jana, Mgr. 01.07.99 Praha 2, Korunní 44 02/24253062

04958 Branná Alicja, JUDr. 01.07.99 Český Těšín, Havlíčkova 12 0659/711529

90147 Burlačenko Sergej Borisovič 01.07.99 Liberec 1, Chrastavská 16a 048/5108435

04928 Císařová Dita, Mgr. 01.07.99 Praha 3, Seifertova 9 02/6279111

90148 Coleman Benedict A.M. 22.04.99 Praha 5, E.Peškové 15 02/57310325

04929 Čermák Karel, JUDr., Ph.D. 01.07.99 Praha 1, Národní 32 02/24947306

04861 Černý Pavel, Mgr. 01.06.99 Kolín 2, Tři Dvory 19

04907 Čuprunová Marie, JUDr. 01.07.99 Rovensko pod Troskami, Sýkořice 9 0436/381525

04959 Duda Jiří, Mgr. 01.07.99 Kravaře, Olšinky 18 0653/671462

04930 Dvořáček Jiří, Mgr. 01.07.99 Kralupy n. Vltavou, Seifertovo nám. 660 0205/22971

04960 Dvořák Vlastimil, Mgr., Ing. 01.07.99 Brníčko, Brníčko 91 0648/438030

04931 Fojtek Petr, Mgr. 01.07.99 Praha 5, Nám.Kinských 3 02/57312110

04862 Fotr Kamil, Mgr. 01.05.99 Praha 9, Mezilesí 22059/II. 02/81923094

04961 Frommer Richard, Mgr. 01.07.99 Olomouc, Tř.Svobody 31 068/5518312

04863 Gášek Lumír, Mgr. 01.05.99 Brno, Soběšická 151 05/45223068

90150 Golan David 22.04.99 Praha 1, Maislova 15 02/24812301

90151 Gray Benjamin John 22.04.99 Praha 1, Klimenská 46 02/21855001

90152 Grayson Jean Boris 22.04.99 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

04884 Hajduk Bogdan, Mgr. 01.05.99 Český Těšín, Havlíčkova 12 0659/711529

04962 Hamáková Gabriela, Mgr. 01.07.99 Hradec Králové 2, Komenského 249

04865 Havlová Lenka, JUDr., Ing. 26.04.99 Praha 2, Salmovská 7 0602 381092

04725 Hájek David, Mgr. 01.06.99 Brno, Antonína Slavíka 1 05/45212718

90153 Heyninck Beatrijs 22.04.99 Praha 5, Holečkova 9

04864 Hlaváč Josef, Mgr. 01.05.99 Plzeň, Martinská 8 019/7225486

04908 Hlavinková Dana, JUDr. 01.07.99 Hranice, Pod Bílým kamenem 1899 0642/206336

04932 Hlavsová Eliška, Mgr. 01.07.99 Praha 8, Molákova 10/597 02/826934

04866 Hodáková Eva, Mgr. 01.05.99 Brandýs n.L./St.Bol., Komenského nám. 0202/802201

04909 Holec Petr, JUDr. 01.07.99 Praha 1, Václavské nám.4 02/96248111

04933 Horn Daniel, Mgr. 01.07.99 Plzeň, Doudlevecká 22 019/7236226

04964 Houzarová Lenka, Mgr. 01.07.99 Brno, Minská 37 05/41240132

04965 Hrubešová Marta, Mgr. 01.07.99 Rybniště, Nová Chřibská 113 0606 880712

04966 Charuzová Lenka, Mgr. 01.07.99 Frýdek-Místek, Tolstého 110 069/6706274

04936 Chižňaková Daniela, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Václavské nám. 36 02/96236310

04934 Chlubna Josef, Mgr., Ing. 01.07.99 Havlíčkův Brod, B.Kobzinové 3120

04910 Ilczyszyn David, Mgr. 01.07.99 Praha 5, Mělnická 13 02/57313434

04967 Indra Marek, Mgr. 01.07.99 Brno, Čechyňská 16 05/43254232

04911 Jankrle Jaroslav, JUDr. 01.06.99 Praha 5, Ostrovského 30 02/90000036-7

04935 Jiráková Jindřiška, Mgr., Ing. 01.07.99 Havlíčkův Brod, Na Vyhlídce 758 0451/25701

04868 Jiroušková Hana, JUDr. 26.04.99 Plzeň, Karlovarská 22 019/537454

04869 Keršner Stanislav, Mgr. 01.05.99 Brno, Orlí 18 05/42213877

04870 Keznikl Roman, Mgr. 01.07.99 Brno, nám.Svobody 13-Jánská l/3 05/42218120-22

04969 Kiselová Simona, Mgr. 01.07.99 Karviná-Mizerov, Palackého 910 069/6317025

04887 Kišš Miloslav, JUDr. 26.04.99 Mělník, Jarošova 546 0206/621501

04886 Kordíková Dana, Mgr. 01.07.99 Nepomuk, Na vinici 487 0185/91659

04971 Kozáková Marcela, Mgr. 10.06.99 Olomouc, Riegrova 12 068/5223631

04849 Král Zdeněk, JUDr. 01.05.99 Klatovy, Kollárova 528/III. 0186/322202

04885 Krumich Martin, Mgr. 01.05.99 Praha 1, Národní 25 02/261569

04912 Křečková Pavla, Mgr. 01.07.99 Praha 3, Řehořova 12 02/6278484

04937 Kulhánková Martina, Mgr. 01.07.99 Kladno, T.G.Masaryka 346 0312/622614

90155 Laketic Branko 22.04.99 Praha 7, Výstaviště Praha 02/66712338

04972 Lasotová Danuta, JUDr. 01.07.99 Třinec, 1.máje 500 0659/20317

90156 Liebscher Christoph, Dr. 22.04.99 Praha 1, Opatovická 2 02/24917032

04938 Linhart Jiří, Mgr. 01.07.99 České Budějovice, Klaricova 19 038/7316646

04973 Ludvová Marie, JUDr. 01.07.99 Ostrava-Mar.Hory, 28.října 201 069/6635990

04856 Malcová Irena, JUDr. 01.05.99 Praha 6, Bolívarova 24/2079 02/3010373

04889 Marek Karel, Mgr. 26.04.99 Strakonice, Plánkova 600 0342/22934, 321115

04888 Mádrová Ivana, Mgr. 01.05.99 Ostrava 1, Sokolská tř. 21 069/6116373, 213489

04914 Melichar Petr, Mgr. 01.07.99 Jihlava, Fritzova 2 066/7311943

04871 Michaličková Dana, Mgr. 01.05.99 Praha 4, nám.Gen.Kutlvašra 6 02/437273

90157 Mullen Michael, JUDr. 22.04.99 Praha 1, Staroměstské nám.15 02/24811796

04915 Müller Igor, JUDr. 25.05.99 Ostrava, Miličova 12 0042189 622471

04891 Nezval Ivan, Mgr. 01.06.99 Brno, Vackova 90 05/41213190

04890 Němcová Daniela, Mgr. 01.05.99 Brno, Bašty 6 05/42216234

04872 Nigrini Richard, Mgr. 12.05.99 Praha 8, Střelničná 1975 0603 437217

04892 Nová Pavla, Mgr. 01.05.99 Praha 2, Šumavská 22 02/22515267

04975 Novotná Opltová Barbora, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Karlovo nám. 24 02/22232380

04873 Novotný Martin, Mgr. 26.04.99 Praha 1, U Milosrdných 2/867 02/2318242

04916 Novotný Pavel, Mgr. 01.07.99 Praha 7, M. Horákové 534/59 02/33370529

04940 Novotný Pavel, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Petrská 12 02/24816366

04917 Padyšák David, Mgr. 01.07.99 Praha 5, Mělnická 13 02/57313434

04894 Pavlica Jaromír, Mgr. 26.04.99 Ostrava 1, Poštovní 7 069/6125883

04893 Pásková Jitka, JUDr. 26.04.99 Brno, Tomešova 1 05/43245659

04918 Peterková Helena, Mgr. 01.07.99 Litomyšl, Smetanovo nám.77 0464/618388

04895 Polma Richard, Mgr. 26.04.99 Mladá Boleslav, nám. Republiky 946 0326/22769

04978 Poloček Petr, Mgr. 01.07.99 Frýdek-Místek, Novodvorská 667 0658/214 04-5

04896 Procházka Daniel, Mgr. 26.04.99 Olomouc, Božetěchova 9 068/5243948

04874 Protivová Markéta, Mgr. 26.04.99 Kladno, Saskova 1685 0312/629530

04897 Quittová Ivana, Mgr. 26.04.99 Nový Jičín, Štefánikova 1

04944 Rosenová Hana, JUDr. 01.07.99 Praha 4, Mařatkova 918 02/4717442

04880 Rous Petr, Mgr. 01.06.99 Turnov, Zborovská 694 0436/21725

04942 Rovenská Barbora, Mgr. 01.07.99 Praha 5, Mělnická 13 02/57313434

90122 Rödl Christian 22.04.99 Praha 1, Platnéřská 4 02/21108311

04979 Sadílková Martina, Mgr. 01.07.99 Brno, Slovákova 1 05/41218297

04881 Shametiová Donika 26.04.99 Praha 5, Ve Výrech 6/449 02/6524578

04980 Schejbalová Irena, JUDr. 01.07.99 Brno, Bubeníčkova 3 05/532166

90159 Scherhaufer Thomas, Mag. 22.04.99 České Budějovice, V.Talicha 12 038/49455

04945 Schinnenburgová Petra, Mgr. 01.07.99 Praha 10, V Nových domcích 13 02/706125

04919 Schmidl Peter, JUDr. 25.05.99 Ostrava, Miličova 12

04898 Skyba Martin, Mgr. 01.05.99 Ostrava 1, Preslova 9 069/6118691-3

04899 Sládek Miroslav, Mgr. 26.04.99 Brno, Údolní 61 05/43246396

04920 Slezák Vilém, JUDr. 01.07.99 Havířov-Bludovice, Boční 11/1438, obj. KODRUS 069/6411296

04946 Smékal Marcel, JUDr. 01.07.99 Praha 6, Šlikova 34 02/20513615

90160 Spranz Dieter, Dr. 22.04.99 Praha 1, Opatovická 2 02/24917032

04875 Stehlík Jan, Mgr. 01.05.99 Praha 2, Na Výtoni 10 02/90059454

04921 Strouhová Vladimíra, Mgr. 01.07.99 Český Krumlov, Latrán 193 0337/711397

04876 Střížová Michaela, Mgr. 01.05.99 Praha 1, Růžová 5 0603 894428

90139 Suchankova Martina 26.04.99 Praha 1, Staroměstské nám.15 02/24811796

04900 Svatošová Renáta, Mgr. 01.05.99 Ostrava 1, Sokolská 21 069/212894

04901 Svobodová Gabriela, Mgr. 01.05.99 Praha 2, Na Výtoni 12 02/24921013

04947 Sychra Martin, Mgr. 01.07.99 Praha 2, Salmovská 10/1539 02/24917010

04922 Sylla Miroslav, JUDr. 01.06.99 Praha 7, Dělnická 30 02/6834023

04902 Šebesta Jiří, Mgr. 01.05.99 Brno, Čechyňská 16 05/43254232

04985 Šikulová Jana, JUDr. 01.07.99 Praha 2, Žitná 10 02/22231435

04949 Šimberský Jindřich, Mgr. 01.07.99 Praha 6, Nad Panenskou 4 02/33351291

04981 Šolc Ondřej, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16

90161 Tillett Samuel Raymond 22.04.99 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

04903 Tonner Miroslav, Mgr. 26.04.99 Brno, Foltýnova 16 05/46213298

04877 Trojan Lukáš, Mgr. 26.04.99 Praha 1, 28.října 1001/3 02/24212726

04950 Trsková Barbora, Mgr. 01.07.99 Praha 8, Ke Stírce 44/356 02/6890205

04882 Trýzna Vladimír, JUDr. 01.05.99 Praha 1, Haštalská 27 02/231 56 27

04878 Vaněčková Ilona, Mgr. 01.05.99 Praha 5, Nábřežní 4 02/57110260(264)

04951 Velíšek Jiří, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16

04952 Veselý Jan, Mgr. 01.07.99 Praha 3, Táboritská 23 02/67092236

04879 Višvader Jozef, Mgr. 01.05.99 Praha 7, Heřmanova 22 02/57940513

04925 Vokálek Aleš, JUDr. 14.06.99 Praha 4, Vodnická 397/56 0602-200570

04953 Volfová Lenka, Mgr. 01.07.99 Praha 1, Štěpánská 39 02/96226042

90162 Vosicky Josepf F., Jr. 22.04.99 Brno, Zachova 4 05/43240084

04982 Vyroubal Jakub, Mgr. 01.07.99 Ostrava, Českobratrská 18 069/6110611

04904 Vytejček Roman, Mgr. 01.05.99 Benešov, Hráského 406 0301/726101

04923 Zamazalová Ivana, JUDr. 25.05.99 Jirkov, Jiráskova 425 0603 245432

04905 Zálešák Lubomír, JUDr. 01.05.99 Brno, Cornovova 45 05/48538443

04924 Zbořil Libor, Mgr. 01.07.99 Hradec Králové 2, Letců 1006 049/821843

90163 Zeinhofer Reinhold D., Dr. 22.04.99 České Budějovice, V.Talicha 12 038/49455

04984 Zelenka René, Mgr. 01.07.99 Valašské Meziříčí, Žerotínova 481 0651/612542

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

08598 Balašová Jindřiška, JUDr. 31.05.99 § 8 odst. 1 pís. f)

01886 Brzobohatý Antonín, 30.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

doc. JUDr., Ing.,CSc.

07706 Iľašová Paulína, JUDr. 30.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01116 Janata Bedřich, JUDr. 30.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

00320 Krátký Josef, JUDr. 23.05.99 § 8 odst. 1 pís. a)

05021 Marek Pavel, JUDr. 08.06.99 § 8 odst. 1 pís. f)

00932 Mazura Karel 30.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01695 Němcová Jarmila, JUDr. 14.04.99 § 8 odst. 1 pís. h)

07732 Novotná Vladimíra, Mgr. 05.06.99 § 8 odst. 1 pís. a)

07943 Plachá Eva, JUDr. 01.05.99 § 8 odst. 1 pís. a)

90030 Tewes Brigitte 01.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01238 Vočka Jan, JUDr. 30.06.99 § 8 odst. 1 pís. h)

05161 Volný Jaroslav, JUDr. 23.06.99 § 8 odst. 1 pís. a)

00759 Zachar Gustav, JUDr. 12.05.99 § 8 odst. 1 pís. a)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

04354 Amort Václav, JUDr., CSc. 03.05.99 § 9 odst. 1 pís. a)

02151 Bestová Dana, Mgr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

00910 Horáková Hana, JUDr. 30.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

02341 Hronová Marie, JUDr. 30.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

00215 Jakešová Zdeňka, JUDr. 20.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01795 Kadlec František, Mgr. 28.04.99 § 9 odst. 1 pís. a)

06429 Kolář Stanislav, JUDr. 31.05.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08129 Koutná Alena, JUDr. 03.05.99 § 9 odst. 1 pís. c)

03433 Kučerová Dagmar, JUDr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04510 Kůrová Miroslava, Mgr. 20.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01809 Miler Milan, JUDr. 15.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

04420 Paučková Eva, JUDr. 11.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

03359 Pešek Petr, JUDr. 25.06.99 § 9 odst. 1 pís. c)

07910 Prudilová Miloslava, JUDr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04642 Pudíková Irena, Mgr. 01.07.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01185 Putna Zdeněk, JUDr. 15.05.99 § 9 odst. 1 pís. a)

01363 Rambousek Petr, JUDr. 29.04.99 § 9 odst. 2 pís. a)

04619 Richter Tomáš, Mgr., LL.M. 12.07.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04985 Šikulová Jana, JUDr. 01.07.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04561 Štěpánová Blanka, Mgr. 22.05.99 § 9 odst. 1 pís. c)

04384 Štrupová Dana, Mgr. 14.06.99 § 9 odst. 1 pís. c)

07348 Thelenová Božena, Mgr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a)

07516 Vachovcová Eva, JUDr. 15.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

00725 Veberová Marcela, JUDr. 13.05.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04925 Vokálek Aleš, JUDr. 25.06.99 § 9 odst. 1 pís. c)

04984 Zelenka René, Mgr. 12.07.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04789 Zelinková Dana, Mgr. 03.05.99 § 9 odst. 1 pís. a)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

02151 Bestová Dana, Mgr. 01.06.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/90 Sb.

08388 Hájek Zdeněk, JUDr. 30.06.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

07452 Hodková Iveta, JUDr., CSc. 01.05.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07779 Jelínek Jiří, JUDr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

06429 Kolář Stanislav, JUDr. 15.06.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/96 Sb.

03433 Kučerová Dagmar, JUDr. 23.06.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

08578 Lorencová Alena 01.05.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

06791 Maňák František, JUDr. 01.05.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

02726 Polášek Roman, JUDr. 01.07.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/90 Sb.

07279 Schmidtová Alena, JUDr. 01.07.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

05480 Vopelka Stanislav, JUDr. 01.06.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/96 Sb.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 9. dubna 1999 do 23. července 1998

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K11016 Alizey Farid Mohammad, Mgr. 04.01.99 Vicherek Radim, JUDr. Ostrava, Masná 8

K11135 Andruško Jan, Mgr. 22.06.99 Kotík Jan, JUDr. Praha 1, Jungmannova 31

K9673 Baroch Oldřich, Mgr. 01.07.99 Schaffer & Partner, v.o.s. Praha 2, Záhřebská 30

K11085 Bartončík Josef, Mgr. 24.05.99 Bartončík Michael, JUDr. Brno, Bratislavská 7

K11078 Baudischová Lucie, Mgr. 21.05.99 Kraus Přemysl, JUDr. Praha 1, U Obecního dvora 2

K11062 Benda Ondřej, Mgr. 01.06.99 Kunz Oto, JUDr. Praha 2, V tůních 3/1637

K9786 Berková Jiřina, JUDr. 01.06.99 Němeček Jaroslav, JUDr. Šumperk, Blahoslavova 4

K11103 Bitterová Kateřina, Mgr. 01.07.99 Císař Jiří, JUDr. Ústí nad Labem, Pařížská 16

K11114 Blahová Katarína, Mgr. 01.06.99 Machová Eva, JUDr. České Budějovice, Na sadech 21

K11063 Bulířová Petra, Mgr. 01.06.99 Chlost Tomáš, JUDr. Praha 4, Na Zámecké 7

K11110 Čank Martin, Mgr.et Mgr. 20.05.99 Slabý Miloš, JUDr. Mohelnice, Nádražní 9

K11125 Černý Jiří, Mgr. 01.07.99 Usnul Milan, JUDr. Praha 8, U Libeňského pivovaru 10

K11136 Češková Andrea, Mgr. 01.07.99 Kopáček Václav, JUDr. Praha 5, Vodní 7

K11071 Dlouhá Jindra, JUDr. 03.05.99 Kavka Ladislav, JUDr. Brno, Rooseveltova 9

K11102 Dvořák Dušan, Mgr. 01.06.99 Houzar Jan, JUDr. Brno, Minská 37

K11097 Dvořáková Iva, Mgr. 01.07.99 Vanke Jan, JUDr. Teplice, U Císařských lázní 7

K11049 Fešárek Jan, JUDr. 01.07.99

K11057 Fischer Karel, Mgr. 01.06.99 Muroň Jaroslav, JUDr. Praha 4, Mikulova 1571

K11118 Fišerová Barbora, Mgr. 02.07.99 Král Tomáš, JUDr. Plzeň, U Zvonu 11

K11126 Frkalová Jaroslava, Mgr. 12.07.99 Dekanová Miroslava, JUDr. Praha 10, Kralická 3

K11067 Grünwaldová Vladimíra, Mgr. 07.06.99 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K11083 Hala Ivo, Mgr. 01.06.99 Nemeth Věslav, JUDr. Praha 1, Hybernská 12

K11112 Hanzlík Luboš, Mgr. 01.07.99 Pospíšil Vladimír, JUDr. Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 512

K11068 Havlík Zbyněk, Mgr. 07.06.99 Chňoupek Tomáš, JUDr. Praha 1, Dlouhá 16

K11105 Holý Petr, Mgr. 12.07.99 Vovsík Jaroslav, JUDr. Plzeň, Malá č. 6, PO BOX 265

K11096 Homolková Martina, Mgr. 15.06.99 Balík Stanislav, JUDr. Praha 1, Pařížská 28

K11090 Hrudová Jitka, Mgr. 03.05.99 FEDDERSEN LAULE EWERWAHN SCHERZBERG FINKELNBURG CLEMM Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K9330 Chadalík Marcel, Mgr. 01.05.99 Petrovič Ivan, JUDr. Praha 10, Milánská 451

K11087 Chalupný Pavel, JUDr. 14.06.99 Rusek Zdeněk, JUDr. Praha 6, Čs.armády 22/785

K11052 Chmela Daniel, Mgr. 03.05.99 Nett Alexander, JUDr. Brno, Šemberova 10

K11060 Jančarová Markéta, Mgr. 01.06.99 Jančar Vladimír, JUDr. Praha 2, Americká 5

K11059 Jedlička Václav, Mgr. 01.06.99 Mildorf Vladimír Karlovy Vary, Moskevská 66

K11122 Jermanová Iva, Mgr. 12.07.99 Advokátní kancelář Vyroubal, Krajhanzl a spol., v. o. s. Praha 1, Lazarská 5

K11130 Kalvodová Johana, Mgr. 28.05.99 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K11098 Kousalová Ivana, Mgr. 01.06.99 Šoljak Alexander, JUDr. Liberec 1, Tovaryšský vrch 1358/3

K11094 Kramaričová Markéta, Mgr. 07.06.99 Šerák Bronislav, Mgr. Praha 5, Na Bělidle 2

K11065 Kramář Martin, Mgr. 01.06.99 Dřevínek Karel, Mgr. Praha 3, Pod Parukářkou 16

K757 Králová Eliška, Mgr. 01.06.99 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K11131 Krejčí Vladislava, Mgr. 01.06.99 Kovařík Jan, JUDr. Brno, Hrnčířská 23

K11116 Krejsová Vanesa, Mgr. 01.07.99 Vlček Zdeněk, JUDr. Plzeň, Na Roudné 18

K11092 Kubisová Drahomíra, Mgr. 01.06.99 Záveská Hana, JUDr. Mladá Boleslav, tř.T.G.Masaryka 1080

K11101 Kubík Petr, Mgr. 01.07.99 Macek Radomil, JUDr. Lanškroun, Máchova 58

K11055 Kužel Jan, Mgr. 01.06.99 Kužel Jan, JUDr. Praha 1, K. Světlé 4

K11121 Lachman Dalibor, Mgr. 01.06.99 Vránová Tamara, JUDr. Prostějov, nám. T. G. Masaryka 11

K11123 Langová Vendula, Mgr. 01.07.99 Janoušek Vladimír, JUDr. Plzeň-Lochotín, Pod Vinicemi 2

K11004 Ležatka Karel, Mgr. 12.04.99 Martínková Kateřina, JUDr. Ostrava, Sokolská 22

K11061 Liška Pavel, Mgr. 01.06.99 Kadlec Josef, JUDr. Praha 7, Schnirchova 18

K11106 Lorenc Martin, Mgr. 01.07.99 Kyselák Petr, JUDr. Olomouc, tř. Svobody 33

K11075 Lošan Marek, Mgr. 01.06.99 Jerman Václav, JUDr., Ing. Praha 10, Boloňská 302/28

K11111 Maléřová Pavlína, Mgr. 01.06.99 Juříček Jiří, JUDr. Brno, Údolní 5

K11030 Mašek Jan, Mgr. 01.05.99 Netušilová Irena, Mgr. Kladno, Saskova 1625

K11086 Matějovský Tomáš, Mgr. 14.06.99 Fuchsová Michaela, Mgr. Praha 1, Petrská 12

K11093 Matulík Jan, Mgr. 01.06.99 Ševčíková Sylva, JUDr. Brno, Ant. Slavíka 1

K11039 Medunová Lucie, Mgr. 03.05.99 Riedl Jan, JUDr. Česká Lípa, Jiráskova 638

K11133 Mejzlík Jan, Mgr. 15.07.99 Zelenka Zdeněk, JUDr. Praha 6, Kralupská 36

K11043 Minařík Aleš, Mgr. 12.04.99 Dobrohrušková Eva, JUDr. Praha 2, Mánesova 5

K797 Nováček František, JUDr. 01.07.99 Špilháček Jan, JUDr. Olomouc, Kosmonautů 6

K11082 Nový Kamil, Mgr. 07.06.99 Kramarič Julius, JUDr. Praha 6, U silnice 949

K11129 Oncirková Eva, Mgr. 01.07.99 Tocik Martin, JUDr. Karlovy Vary, Moskevská 66

K11069 Papoušek Petr, Mgr. 01.05.99 Jiráčková Violeta, JUDr. Praha 7, Dukelských hrdinů 12

K11056 Paříková Barbora, Mgr. 25.05.99 Kubát Jiří, JUDr. Praha 2, Tylovo nám. 2/645

K11124 Pařízek Igor, Mgr. 01.06.99 Foukal Antonín, JUDr. Brno, Minská 6

K10690 Paštika Radek, Ing.Mgr. 01.06.99 Meduna Petr, JUDr. Praha 1, Štěpánská 16

K11134 Pavlík Viktor, Mgr. 19.07.99 Stránský Jiří, JUDr. Praha 9, Jandova 8

K11117 Pelech Josef, Mgr. 02.07.99 Král Tomáš, JUDr. Plzeň, U Zvonu 11

K11064 Pelikán Tomáš, Mgr. 01.06.99 Dřevínek Karel, Mgr. Praha 3, Pod Parukářkou 16

K11084 Petrík Patrik, Mgr. 01.06.99 Scheeová Marcela, JUDr. Praha 1, Rytířská 18, P.O. Box 706

K11089 Prokopová Petra, Mgr. 01.06.99 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9

K11024 Předešlý Marek, Mgr. 16.04.99 Lehocký Martin, JUDr. Praha 4, Jažlovická 1316/36

K11109 Russ Adam, Mgr. 01.06.99 Kubiczek Vlastislav, Mgr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11081 Řanda Martin, Mgr. 01.06.99 Dřevínek Karel, Mgr. Praha 3, Pod Parukářkou 16

K11137 Schreiber Pavel, Mgr. 01.07.99 Kavka Ladislav, JUDr. Brno, Rooseveltova 9

K11100 Simandlová Markéta, Mgr. 01.07.99 Marečková Jana, JUDr. Praha 2, Italská 4/1189

K11128 Slabý Pavel, Mgr. 01.06.99 Pánek Jiří, JUDr. České Budějovice, Lannova 63

K11046 Stoklasa Oldřich, JUDr. 01.05.99 Kopecký Jaroslav, Mgr. Orlová-Poruba, Gagarinova 678

K11076 Svoboda Jakub, Mgr. 01.06.99 Jablonský Vladimír, JUDr. Praha 1, 28.října 1001/3

K11073 Svoboda Petr, Mgr. 01.07.99 Meduna Petr, JUDr. Praha 1, Štěpánská 16

K11088 Šáda Petr, JUDr. 14.06.99 Jelínek Jiří, JUDr. Chrudim IV., Průmyslová 890

K11045 Šimeček Antonín, Mgr. 03.05.99 Sládek Miroslav, Mgr. Brno, Údolní 61

K11040 Šíma Petr, Mgr. 03.05.99 Lehocký Martin, JUDr. Praha 4, Jažlovická 1316/36

K9557 Škrášek Marek, Mgr. 10.05.99 Chobolová Eliška, JUDr. Brno, Lísky 15

K11072 Šmerda Rostislav, Mgr. 01.07.99 Scheeová Marcela, JUDr. Praha 1, Rytířská 18, P.O. Box 706

K11058 Šnajdr Martin, Mgr. 17.05.99 Franc Josef, JUDr. Praha 9, Kovářská 1169/17

K11044 Šopek Jiří, Mgr. 10.05.99 Hamele Tomáš, Mgr. Frýdek-Místek, Na příkopě 1221

K11119 Šustek Rostislav, Mgr. 01.07.99 Cilínková Marie, JUDr. Praha 1, Bolzanova 1

K11099 Tichá Martina, Mgr. 01.06.99 Jansta Miroslav, JUDr. Praha 1, Těšnov 1

K11080 Tmejová Barbora, Mgr. 01.06.99 Klouda Jaroslav, JUDr. Praha 1, Konviktská 5

K11108 Tomšíček Tomáš, Mgr. 01.07.99 Varga Robert, JUDr. Plzeň, Bendova 26

K11070 Trčka Jakub, Mgr. 01.06.99 Kozáková Taťána, JUDr. Praha 4, Točitá 1719

K11050 Vaňha Michal, Mgr. 01.06.99 Vaňha Miloslav, JUDr. Praha 3, Husinecká 33

K11095 Vaňková Kateřina, Mgr. 01.07.99 Vaněk Josef, JUDr. Kladno, T. G. Masaryka 108

K11051 Varga Jan, Mgr. 01.06.99 Kadlec Josef, JUDr. Praha 7, Schnirchova 18

K11066 Velichová Olga, Mgr. 01.06.99 Papež Vladimír, JUDr. České Budějovice, Kněžská 14

K11115 Veselý Martin, Mgr. 01.07.99 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7

K11042 Viktorová Zdeňka, JUDr. 01.05.99 Vlčková Yveta, JUDr. Praha 8, Březinova 18

K11127 Volf Karel, Mgr. 01.06.99 Advokátní kancelář Láznička & Červenka, v. o. s. Praha 1, Kozí 918/1

K11054 Voneš Jiří, Mgr. 04.05.99 Lehocký Martin, JUDr. Praha 4, Jažlovická 1316/36

K11079 Voříšek Petr, Mgr. 01.06.99 Tománek Karel, Mgr. Čerčany, Sokolská 505

K11104 Zemanová Klára, Mgr. 01.07.99 Tomsa Jan, Dr. Praha 2, Vinohradská 93

K11091 Žambůrek Luděk, Mgr. 01.06.99 Císařovská Dagmar, JUDr. Praha 5, Na Hřebenkách 12

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K9570 Andělová Romana, Mgr. 30.04.99 04860

K846 Bartáková Anna, Mgr. 30.06.99 04926

K10474 Bednářová Marie, JUDr. 31.05.99 04927

K9306 Belatka Karel, Mgr. 26.04.99 09306

K126 Beránek Tomáš, Mgr. 31.05.99 04906

K9447 Böhmová Jana, Mgr. 30.06.99 04957

K9556 Branná Alicja, Mgr. 30.06.99 04958

K10091 Císařová Dita, Mgr. 30.06.99 04928

K9533 Čermák Karel, Mgr. 30.06.99 04929

K9162 Černý Pavel, Mgr. 31.05.99 04861

K10275 Dekařová Alena, Mgr. 01.05.99

K9128 Dědič Petr, Mgr. 10.06.99

K10137 Duda Jiří, Mgr. 30.06.99 04959

K9053 Dvořáček Jiří, Mgr. 30.06.99 04930

K9479 Dvořák Vlastimil, Mgr., Ing. 30.06.99 04960

K11049 Fešárek Jan, JUDr. 01.07.99

K879 Fojtek Petr, Mgr. 30.06.99 04931

K9311 Fotr Kamil, Mgr. 30.04.99 04862

K9410 Frommer Richard, Mgr. 30.06.99 04961

K9422 Gášek Lumír, Mgr. 23.04.99 04863

K10081 Hahn Ivo, Mgr. 01.06.99

K9355 Hajduk Bogdan, Mgr. 30.04.99 04884

K9347 Hamáková Gabriela, Mgr. 30.06.99 04962

K10193 Havel Jan, Mgr.Ing. 01.05.99

K750 Hájek David, Mgr. 31.05.99 04725

K204 Hlaváč Josef, Mgr. 30.04.99 04864

K9371 Hlavsová Eliška, Mgr. 30.06.99 04932

K9387 Hodáková Eva, Mgr. 30.04.99 04866

K10297 Holec Petr, JUDr. 30.06.99 04909

K9877 Horn Daniel, Mgr. 30.06.99 04933

K10400 Hořejš Jan, Mgr. 04.06.99

K130 Houzarová Lenka, Mgr. 30.06.99 04964

K9457 Hrubešová Marta, Mgr. 30.06.99 04965

K9486 Charuzová Lenka, Mgr. 30.06.99 04966

K9390 Chižňaková Daniela, Mgr. 30.06.99 04936

K9831 Chlubna Josef, Mgr., Ing. 30.06.99 04934

K9225 Ilczyszyn David, Mgr. 30.06.99 04910

K9499 Indra Marek, Mgr. 30.06.99 04967

K9924 Jiráková Jindřiška, Mgr., Ing. 30.06.99 04935

K9360 Karel Petr, Mgr. 08.05.99

K9414 Keršner Stanislav, Mgr. 30.04.99 04869

K9266 Keznikl Roman, Mgr. 30.06.99 04870

K9482 Kiselová Simona, Mgr. 30.06.99 04969

K980 Kordíková Dana, Mgr. 30.06.99 04886

K10990 Koutná Daniela, Mgr. 01.06.99

K9480 Kozáková Marcela, Mgr. 30.06.99 04971

K9351 Krumich Martin, Mgr. 30.04.99 04885

K9343 Křečková Pavla, Mgr. 30.06.99 04912

K9392 Kulhánková Martina, Mgr. 30.06.99 04937

K9384 Lasotová Danuta, JUDr. 30.06.99 04972

K208 Linhart Jiří, Mgr. 30.06.99 04938

K9571 Ludvová Marie, JUDr. 30.06.99 04973

K9299 Marek Karel, Mgr. 25.04.99 04889

K10861 Martínek Stanislav, Mgr. 01.05.99

K863 Mádrová Ivana, Mgr. 26.04.99 04888

K9395 Melichar Petr, Mgr. 30.06.99 04914

K9327 Michaličková Dana, Mgr. 30.04.99 04871

K9235 Nezval Ivan, PhDr., Mgr. 31.05.99 04891

K9320 Němcová Daniela, Mgr. 30.04.99 04890

K9760 Nigrin Richard, Mgr. 12.05.99 04872

K9248 Nová Pavla, Mgr. 30.04.99 09248

K9000 Novotný Pavel, Mgr. 30.06.99 04940

K950 Novotný Pavel, Mgr. 30.06.99 04916

K169 Opltová Barbora, Mgr. 30.06.99 04975

K9349 Padyšák David, Mgr. 30.06.99 04917

K10414 Pásková Jitka, JUDr. 25.04.99 04893

K9710 Peterková Helena, Mgr. 30.06.99 04918

K199 Plášilová Pavla, JUDr. 01.05.99

K9493 Polma Richard, Mgr. 25.04.99 04895

K9676 Poloček Petr, Mgr. 30.06.99 04978

K9282 Protivová Markéta, Mgr. 25.04.99 04874

K10054 Quittová Ivana, Mgr. 25.04.99 04897

K10170 Raus David, Mgr. 01.05.99

K465 Rovenská Barbora, Mgr. 30.06.99 04942

K9188 Sadílková Martina, Mgr. 30.06.99 04979

K9429 Schejbalová Irena, JUDr. 30.06.99 04980

K9402 Schinnenburgová Petra, Mgr. 30.06.99 04945

K9444 Skyba Martin, Mgr. 30.04.99 04898

K9190 Sládek Miroslav, Mgr. 23.04.99 04899

K9009 Smékal Marcel, JUDr. 30.06.99 04946

K9317 Stehlík Jan, Mgr. 30.04.99 04875

K9398 Střížová Michaela, Mgr. 26.04.99 04876

K9453 Svobodová Gabriela, Mgr. 30.04.99 04901

K9174 Sychra Martin, Mgr. 30.06.99 04947

K9435 Šebesta Jiří, Mgr. 30.04.99 04902

K9380 Šimberský Jindřich, Mgr. 30.06.99 04949

K9475 Šolc Ondřej, Mgr. 30.06.99 04981

K10059 Tonner Miroslav, Mgr. 25.04.99 04903

K9329 Trojan Lukáš, Mgr. 25.04.99 04877

K9086 Trsková Barbora, Mgr. 30.06.99 04950

K9331 Vaněčková Ilona, Mgr. 30.04.99 04878

K9406 Velíšek Jiří, Mgr. 30.06.99 04951

K9455 Veselý Jan, Mgr. 30.06.99 04952

K9191 Volfová Lenka, Mgr. 30.06.99 04953

K9582 Vyroubal Jakub, Mgr. 30.06.99 04982

K161 Vytejček Roman, Mgr. 30.04.99 04904

K10460 Wilczak Roman, Mgr. 01.05.99

K173 Zelenka René, Mgr. 30.06.99 04984

K10772 Zvánovec Vít, Mgr. 01.07.99

 

 

 

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi