Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zpráva nezávislého auditora o roční účetní závěrce 2009 České advokátní komory

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi