Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní taláry v barvě modré

Česká advokátní komora (ČAK) dnes veřejnosti představila vzhled advokátních talárů, v nichž budou v soudních řízeních trestních na všech typech soudů a dále při jednáních před nejvyššími soudními instancemi – Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR a Ústavním soudem ČR – v budoucnu vystupovat všichni advokáti.

Vítězný návrh vzhledu advokátního taláru vzešel z poptávkového řízení, jehož se zúčastnily 4 subjekty z celkem 10 oslovených. V prvním kole zájemci předkládali obrazovou a materiálovou dokumentaci, do kola druhého postoupily už jen dva subjekty, které následně představily přímo fyzické vzorky. Na doporučení výběrové komise rozhodlo představenstvo ČAK, že vítězem se stal návrh společnosti Blažek Praha a.s., jenž v sobě spojuje konzervativní hodnoty advokacie, moderní design a kvalitu použitých materiálů, lehkých, prodyšných a nemačkavých. S touto společností byla následně uzavřena licenční smlouva a vzor byl Českou advokátní komorou odkoupen. ČAK je v současné době výhradním vlastníkem vzoru advokátního taláru a podala přihlášku průmyslového vzoru se žádostí o jeho zápis do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

„Modrá barva patří k české advokacii už tradičně. Tmavomodrý bude i advokátní talár – v kombinaci se světle modrými zdobnými proužky a sametem,“ představil vzhled advokátního taláru předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň.

Povinnost nosit k určitým soudním řízením advokátní taláry zavedla novela zákona o advokacii ze září roku 2009. Konkrétní termín, kdy se advokáti v talárech v soudních síních objeví, stanoví stavovský předpis, jenž bude vydán až po skončení výběrového řízení na dodavatele talárů – právě s ohledem na jeho výrobní možnosti. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 18. března 2010. Česká advokátní komora v něm požaduje zajištění výroby dvou typů talárů stejného vzhledu – luxusnější variantu a variantu pro každodenní nošení (lišit se budou jen kvalitou použitého materiálu), kompletní organizačně zajištěný servis objednávání a dodávání talárů tak, aby to advokáty v jejich každodenní praxi co nejméně zatížilo. Cena taláru, který si bude každý advokát platit sám, se má pohybovat v řádu několika tisíc korun. ČAK předpokládá, že výrobce advokátních talárů bude znám nejpozději do konce dubna 2010.

„Podobu advokátních talárů jsem si prohlédl v právě doručeném Bulletinu advokacie, měl jsem to štěstí, že jsem ho na České advokátní komoře už i viděl ve fyzické podobě. Musím říci, že jsem s ním velmi spokojen. Často vystupuji v trestních věcech jako obhájce a toto „oblečení“ trestních advokátů do talárů zcela vítám. Už jen proto, že rovnost stran před soudem bude vyjádřena i opticky a na první pohled bude také jasné, kdo je advokát a kdo jeho klient,“ vyjádřil svůj názor pražský advokát JUDr. Antonín Fürst.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi