Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Co je PRO BONO? Právní služby zdarma

Jsou lidé, kteří nemají prostředky na to, zajistit si advokáta. Pokud se to stane obviněnému v trestním řízení, hradí náklady na jeho obhajobu (ex offo) ze zákona stát. To je věc poměrně notoricky známá i laické veřejnosti.
 Jinak je tomu v takzvaném civilním řízení před soudy a v řízeních s úřady. I v těchto případech si člověk může zvolit zástupce, kterého si platí. Pokud však nemá peníze, měl by náklady na zastoupení zaplatit opět stát, který právo na právní pomoc ústavně garantuje.
 Na rozdíl od většiny zemí EU se u nás o takové možnosti již řadu let pouze jedná. Zatím stát na své náklady zajišťuje zástupce toliko v soudním řízení, a to pouze osobám, které nemají ani na zaplacení soudního poplatku.
I někteří advokáti poskytují služby nemajetným zdarma Do doby, než se zastupování občanů v řízení na náklady státu vyřeší, zajišťují právní služby nemajetným sami advokáti. Většina z nich tak činí dobrovolně, v rámci své praxe za odměnu sníženou nebo zcela bezplatně, lépe řečeno na své vlastní náklady. Advokáti však o těchto službách - označovaných PRO BONO (služby poskytnuté z dobré vůle pro veřejné blaho, pro potřebné…) - obvykle do světa nic nevykřikují. V případě, že by se člověk nemohl právní služby domoci ani u advokátů, nenašel by takového, který by mu byl ochoten pomoci, může se obrátit na Českou advokátní komoru (ČAK), která žadateli za slnění určitých příjmových a majetkových kritérií zástupce určí. Komora zároveň stanoví, zda bude služba plně hrazená, nebo jen částečně, nebo zcela bezplatně.
Bezplatné poradny v regionech ČAKprostřednictvím svých regionálních představitelů rovněž organizuje bezplatné drobné právní porady pro nemajetné občany ve městech, která jsou sídly krajských soudů. Do konkrétního místa docházejí advokáti, kteří žadatelům pomáhají orientovat se v problému. Místo a dobu lze najít na www.cak.cz v rubrice Orgány Komory/ Regionální střediska.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi