Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokáti se hádají o to, co je slušné

PRAHA Může advokát zveřejňovat e-mailovou korespondenci jiného advokáta s klienty? A nakolik je etické, když ten druhý advokát v dalším důvěrném e-mailu slíbí prvnímu, že mu v případě opakování podobného úniku „rozkopne... jeho ctěné koule“?
Takové dilema musela řešit Česká advokátní komora. Její kárná komise nakonec na svém pátečním zasedání rozhodla, že nepotrestá ani jednoho z aktérů sporu – známé advokáty Stanislava Křečka a Kláru Veselou-Samkovou. Předseda kárného senátu komory Jan Syka přesto míní, že oba důstojnost svého stavu nereprezentovali zrovna ideálním způsobem. „Má se psát slušně. Ale roztrušovat cizí soukromá korespondence se také nemá,“ řekl Syka v pátek serveru iHNed.
Veselá-Samková zastupuje u Evropského soudu ve Štrasburku zájmy tisíců majitelů domů, které léta trvající regulace nájmů připravila o miliardy korun. V dubnu 2008 napsala těmto svým klientům e-mail, ve kterém je informovala, jak si stížnost do Štrasburku stojí. O pár týdnů později se její e-mail objevil na webu Sdružení nájemníků ČR. Jeho předseda Křeček je poslancem ČSSD a proti zájmům majitelů domů v minulosti opakovaně aktivně vystupoval.
Veselá-Samková se pak obrátila se stížností na advokátní komoru. Křeček ale argumentoval tím, že se na něj dobrovolně obracejí nespokojení klienti Veselé-Samkové a právě od nich má onen e-mail. Komora tuto obranu akceptovala a Křečka nepotrestala. „Nezveřejňoval jsem přece maily mezi ní a jejími klienty, ale mezi jejími klienty a mnou,“ říká dnes Křeček.
Emotivní advokátka pak zareagovala po svém a loni v dubnu poslala svým klientům další e-mail, ve kterém slibovala Křečkovi, že proti němu v případě zveřejnění tohoto textu se vší razancí zasáhne: „Osobně s rozběhem mu doslova a do písmene rozkopnu svými lodičkami zn. ,Deska‘, vybavenými obzvláště špičatou špičkou, jeho ctěné koule.“
Také nový e-mail se ke Křečkovi brzy dostal a poslanec ho zveřejnil na svém blogu – zároveň s kritickým dopisem jedné advokátčiny klientky, kterou údajně rozzlobil styl Veselé-Samkové.
Advokátka pak spor ještě vyhrotila, když na svém blogu v článku „Křečkovo koule“ exekuci vůči politikovi odvolala s odůvodněním – „neb bylo experimentálně prokázáno, že s pravděpodobností blížící se jistotě jmenovaný uvedeným ustrojením není vybaven, takže cíl zmizel“. Není přece džentlmen Křeček vyjádření advokátky postoupil profesní komoře a ta rozhodla, že zahájí kárné řízení, ve kterém Veselé Samkové teoreticky hrozilo i vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Kárná komise ale nakonec žalobu v pátek vůbec neprojednala. Zástupce komory ji totiž stáhl s odůvodněním, že případ se měl řešit jen výtkou, nikoliv rovnou podáním kárné žaloby.
Veselou-Samkovou tak v nejbližší době možná čeká udělení výtky. Za svým si ale podle svého vyjádření pro iHNed stále stojí. „Já si svým klientům mohu psát co chci. Zveřejnil moji soukromou korespondenci, čímž jednoznačně porušil pravidla advokacie. Bude mi vytknuto, že se nechovám jako dáma. Ale tak se můžu chovat jen k džentlmenovi.“ Křeček páteční postup kárné komise hodnotit odmítl.

V článku "Advokáti se hádají o to, co je slušné" jsou uvedeny nesprávné údaje, což plyne i z rozpornosti textu, ve kterém se uvádí, že kárná komise rozhodla a na jiném místě se uvádí, že neprojednala.
Skutečností je, že nezasedala kárná komise (83 členů), ale tříčlenný kárný senát, jehož předsedou ani členem nebyl vedoucí oddělení pro věci kárné, který je v článku jmenován.  Nebyl rozhodován spor mezi advokáty. Kárný senát může projednávat kárnou žalobu, pokud je podána a pokud není kárným žalobcem vzata zpět.
Nebylo tedy jednáno o stížnosti na JUDr. Stanislava Křečka, neboť  stížnost na něho  kontrolní rada ČAK již dříve odložila jako nedůvodnou. Kárným senátem bylo jednáno o dvou kárných žalobách, které kárný žalobce podal na JUDr.Kláru Veselou Samkovou. Protože v průběhu jednání vzal kárný žalobce kárné žaloby zpět a kárně obviněná se zpětvzetím souhlasila, kárný senát podle příslušného ustanovení kárné řízení zastavil.
Vedoucí oddělení pro věci kárné byl poté telefonicky dotázán na jeho názor na korespondenci, o které se jednalo. Zdůraznil především, že o věci nebylo a nemůže být kárným senátem rozhodováno a že je velký rozdíl mezi pravomocným rozhodnutím, které by vycházelo z hodnocení provedených důkazů a mezi jeho osobním názorem na jednání, ke kterému hypoteticky došlo. Uvedl pak, že psát neslušně se nemá a roztrušovat cizí korespondence se také nemá.

oddělení pro věci kárné České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi