Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Ideální polovina

Pavlína DANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vlastnit ideální polovinu domu nemusí být vždycky ideální. Obzvlášť když si tu druhou polovinu koupí advokát, kterému jsou k vyštvání majitelů dobré všechny metody. Znovu se tak potvrzuje, že vzdělání a slušnost spolu mnohdy nemají nic společného.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Pan Vacek se svojí sestrou zdědili po rodičích dům v lukrativní části Prahy.
Jak dlouho tady bydlíte?

David VACEK
--------------------
42 let.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
A sestra?

David VACEK
--------------------
30 let tady nebydlí.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Proč jste mu to teda neprodala?

Renata KADANÍKOVÁ, sestra Davida Vacka
--------------------
No, protože si to nekoupil. Já jsem mu to nabídla k odkoupení, samozřejmě bez reakce.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Mezi sourozenci nebyla dohoda možná. A tak byl dům rozdělen soudně na dvě ideální poloviny.

JUDr. Petr TOMAN, advokát
--------------------
Ideální polovina jim dává podíl na právech a povinnostech spojených s tou věcí. Není to podíl na konkrétních metrech nebo konkrétních místnostech nebo patrech. Mají samozřejmě dva stejné hlasy, a aby mohli o čemkoliv rozhodnout, je třeba dosáhnout shody.

David VACEK
--------------------
Moje sestra přišla nekompromisně se svojí právní zástupkyní s tím, že se máme okamžitě vystěhovat a dům se prodává jako prázdný.

Renata KADANÍKOVÁ, sestra Davida Vacka
--------------------
S mým bratrem nehodlám nic spoluvlastnit, s ním jsou jenom potíže.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Vackovi podali k soudu žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Sestra nečekala na vyřešení a prodala svoji ideální polovinu za 10,5 milionu společnosti Graduation.

Renata KADANÍKOVÁ, sestra Davida Vacka
--------------------
Byla jsem teda opravdu potěšená, že se našel kupec, který spoluvlastnický problémy řeší sám.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
A tak jsme chtěli zjistit, jak situaci vidí nový spoluvlastník. Předseda představenstva společnosti Graduation je magistr Libor Kapalín, advokát z této advokátní kanceláře. Samozřejmě ho požádali o vyjádření, odpověděla nám jeho sekretářka. Co se týká vyjádření na kameru, není to z časového hlediska možné ani teď ani nikdy jindy. Na naše otázky odpověděl mailem. Že může uvést, že naopak vy jste mu nabídli odkoupení vaší poloviny za nesmyslně vysokých 12 milionů s tím, že jinak budete dělat velké problémy té společnosti.

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
To je nesmysl, nic takovýho jsme netvrdili.

David VACEK
--------------------
Ta společnost chtěla od nás tu druhou polovinu odkoupit.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Za kolik?

David VACEK
--------------------
Nabízela nám 8 milionů.

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
Když se nerozhodneme do 24 hodin, takže se klidně s náma bude 3 roky soudit a stejně nás z domu dostane ven.

David VACEK
--------------------
A částka, že se bude snižovat, že to půjde dolů, 7, 6, 5...

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Magistr Kapalín nám dále napsal, že manželé Vackovi dům značně zanedbali a blokují opravy.

David VACEK
--------------------
Poštvali na nás stavební úřad s tím, že dům je v havarijním stavu a že odmítáme spolupracovat.

Radovan MYSLÍK, mluvčí, ÚMČ Praha 5
--------------------
Náš stavební úřad zjistil, že přístavba je tam v pořádku, že veškerý technický stav odpovídá době povolení, čili neshledal důvod zahájit jakékoliv řízení.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Pak se v domě začali objevovat cizí lidé.

David VACEK
--------------------
Nastěhovalo se sem zhruba kolem 8 až 9, možná 10 lidí, který prostě začali obývat ty spodní části toho domu. V noci tady byl hluk, v jednu, ve dvě hodiny ráno. My jsme se zamykali, že jo, měli jsme strach.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Co byli zač?

David VACEK
--------------------
Já jsem předpokládal, že jsou to nějaký Čečenci, ale pak se říkalo, že jsou to snad nějaký Bulhaři.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Společnost Graduation nebo pan magistr Kapalín žádal vás o souhlas jako spoluvlastníky?

David VACEK
--------------------
Ne, nežádal.

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
Náš právní zástupce mu to napsal, že bysme... že s tím nesouhlasíme. On teda odepsal, že o ničem neví a na základě tady toho nám napsal, že on také nesouhlasí s tím, aby my jsme tady bydleli a kdy mu sdělíme, kdy se míníme s rodinou vystěhovat.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Střídání nájemníků v době nabralo na obrátkách.

Radek MÁDLE, nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
Bylo nám řečeno, že pan domácí je blázen a že ho potřebujou tady odtud dostat. A klidně mi řekl, že můžeme dělat bordel a co chceme a takovýhle.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
To vám řekl kdo?

Radek MÁDLE, nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
Pan Kapalín přímo.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Platil jste nájem?

Radek MÁDLE, nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
Platil jsem mu přes jednu osobu samozřejmě bez dokladů nájem.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Kolik?

Radek MÁDLE, nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
5 tisíc měsíčně.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Ti, co teď vychází z toho domu, ty tady bydlí?

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
Ty tady bydlí.

další nájemnice domu Na Konvářce 9
--------------------
/Nesrozumitelné/?

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Bydlíte tady?

další nájemnice domu Na Konvářce 9
--------------------
Já vám teď nic neřeknu.

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
Tvrdí, že je všecko v pořádku, že to mají pronajatý přes pana toho Bušíkovskýho, kterej to má přes společnost Graduation. A v podstatě doklad žádnej nám neukázali.

nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
Jako nasrali jste mě. Zase jako tam máte nějaký problém? Víte co, to nemůžeme...

David VACEK
--------------------
Ale vždyť říkáte, že to je všechno v pořádku, že jo, tak jako já nevím...

nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
To není v pořádku, to není pro nájemníky v pořádku. O tom musíme mluvit o čem jiném a ne o tomhle. Já můžu najmout právníky a pak věřte, že zaplatím vám peníze.

David VACEK
--------------------
Ale vy mi nic neplatíte.

nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
Neplatím, ale můžu naschvál udělat, jako jste mi udělal.

David VACEK
--------------------
A s kým jste jednal ohledně toho bydlení tady v tom domě? Se mnou? Vždyť já vás ani neznám.

nájemník domu Na Konvářce 9
--------------------
No, a vy mne neznáte, přesně tak.

JUDr. Petr TOMAN, advokát
--------------------
Ty lidi tam rozhodně nemají co dělat. V žádném případě nemají tam co dělat, nemůžou tam chodit. Leda, že by k tomu měli souhlas Vackových, a to nemají.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Jasně. Čili tam nemůžou ani bydlet.

JUDr. Petr TOMAN, advokát
--------------------
No, bydlet tam nemůžou už rozhodně.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Jenže pan Kapalín, v jedné osobě advokát a předseda představenstva společnosti Graduation, rozhoduje bez Vackových o tom, co se v domě děje. A to v pořádku není.

JUDr. Petr TOMAN, advokát
--------------------
Protože každý advokát nejen při výkonu advokacie, ale i v soukromém životě je povinen zachovávat důstojnost a vážnost advokátního stavu. Ostatně tak zní i advokátní slib.

Iva CHALOUPKOVÁ, mluvčí, ČAK ČR
--------------------
Vy, stejně jako kterýkoli jiný klient jiného advokáta, pokud bude mít podezření, že advokát se nechová eticky, nedodržuje pravidla profesionální etiky, nepostupuje podle zákona o advokacii, se můžete bránit na Českou advokátní komoru se stížností.

Sylva LEGNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Čili to dědictví bylo v podstatě takovej danajskej dar.

David VACEK
--------------------
No, to bylo za trest.

Lucie VACKOVÁ, manželka
--------------------
Tak přijít o všechno víceméně tak, no. 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi