Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Usnesení představenstva ČAK o prohlášení advokáta o pravosti podpisu – novelizace

Představenstvo ČAK schválilo na své 42. schůzi dne 15. září 2009 novelu usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o  pravosti podpisu (usnesení prohlášení advokáta o pravosti podpisu). Usnesení bylo přijato v návaznosti na novelizaci zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, provedenou zákonem č. 219/2009 Sb., a to jmenovitě ustanovení § 25a odst. 2 a 6 zákona, podle kterých jsou prohlášení o pravosti podpisu oprávněni činit v zastoupení advokáta za stanovených podmínek i advokátní koncipienti.
Novela usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu, spolu s platným zněním tohoto usnesení s již zapracovanými změnami, jsou uvedeny v příloze.
V písemném znění je novela je připravena k vyhlášení v nejbližší částce Věstníku ČAK.
 
Odbor vnější a vnitřní legislativy

Usnesení představenstva ČAK o prohlášení advokáta o pravosti podpisu – novela, doc 59kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi