Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezident podepsal nová zákonná pravidla pro advokáty

Praha 3. července (ČTK) - Taláry pro advokáty, pravidla jejich spolupráce nebo povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu klientovi - tyto novinky zavádí novela zákona o advokacii, kterou dnes podepsal prezident Václav Klaus. ČTK to oznámil zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Martin Erva.

Taláry budou advokáti nosit při soudním řízení ve věcech trestních a v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Tak jako soudci, přísedící a státní zástupci budou odlišeni od ostatních účastníků řízení. I když novela nabude účinnosti od září, advokáti budou mít zřejmě na pořízení talárů ještě dost času. Podrobnosti ohledně talárů totiž musí stanovit až následný stavovský předpis České advokátní komory.

Oděv by pravděpodobně mohl být černý s modrým lemem, barvou advokátů. Mluvčí advokátní komory Iva Chaloupková již dříve uvedla, že by si talár hradili právníci sami. Soudcovský oděv, který lemuje fialový pruh, stojí podle mluvčího pražského městského soudu Petra Kulawiaka zhruba 3200 korun.

Novela dále upravuje povinnost advokáta být pojištěn. U jednotlivých advokátů má určit minimální výši pojistky stavovská komora svým předpisem, u advokátních firem to musí být podle novely minimálně 50 milionů korun za každého společníka. Advokáti i advokátní koncipienti mají podle novely od České advokátní komory do dvou let dostat identifikační průkaz, za který může komora vybírat maximálně 1000 korun.

Norma také počítá s ustavením institutu spolupracujícího advokáta, který pracuje pro jinou advokátní kanceláří. Norma upravuje podmínky smlouvy o spolupráci a jasně stanoví, kdo za co odpovídá. Přestože advokátní společnosti mohou už nyní pověřit různými samostatnými úkoly své zaměstnance, nemohou dosud svěřit žádnou činnost dalším firmám a osobám. Novinka podle ministerstva spravedlnosti zabrání vzniku zastřených pracovních poměrů.

Novela rovněž upravuje postavení zahraničních právnických společností. Vymezuje, za jakých okolností mohou poskytovat služby v ČR. Zároveň umožňuje českým právníkům pracovat jako obhájci prostřednictvím zahraničních firem. Právnické vzdělání advokátů, které získali v zahraničí, bude muset odpovídat magisterskému programu na české právnické škole.

mhm rot 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi