Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Tragická lehkost rozpadů rodin

Alimenty, to je téma hodné Draculy. Pije krev jak těm, kteří platí, tak těm, kteří dostávají nebo dostávat mají. Navíc se vrací na scénu jako upír v nepravidelnou, leč stále stejnou dobu, zejména když je třeba honit politické body.Směsice nápadů, jak zajistit spravedlivé výživné nebohým dětem, totiž vychází z líbivé premisy, že děti si zaslouží ochranu. Tak třeba ty skvělé tabulky, aby dítě dostalo, co má, a žádný lump se nevyhýbal, z dílny ČSSD (ne že by v tom byla sama).
Odhlédneme-li od zjevné právní nesmyslnosti toho nápadu, nastoluje se otázka hlubší, a to, jak skutečně vnímá rodinu značná část české společnosti, zleva doprava nevyjímaje. Rozvody u nás jsou báječně snadné, realita ctí logickou sounáležitost dítěte s matkou a jim je soudy svěřují do péče, alimenty, někdy po tuhých bojích, se vyměřují jako na běžícím pásu, a kdo je neplatí, tomu hrozí basa.
Mám dlouholetou osobní zkušenost s rozpadem rodin na straně otce i matky, na tahanicích o děti, na řežích o výživné a neodbytně si kladu otázku, zda jednoduchost rozvodu, ale hlavně zajištění a přístup k výživnému nemají neskutečně zhoubný vliv na společnost.
Dosavadní stav rychlého rozvodu je v naší sekulární zemi asi žádoucí, zbytek přístupu ji však činí od základů zkaženou. Všechny kroky politické i právní úprava cíleně sledují zajištění dítěte stůj co stůj, a to po hmotné stránce. Napomáhají tak stavu, kdy rozpad vztahu rodičů nemá pro širokou populaci závažnější dopad na dostatek stravy a ošacení dětí, tedy nových občanů a voličů.
Pod trestem vězení se pak zcela raritně (ve světovém i evropském měřítku) zajišťuje krmně-ošacovací dávka nedospělého individua.
Je však skutečně v souladu se zájmy společnosti, aby všechno bylo tak snadné? Aby rozpad rodiny, základu státu, nikoho nic nestál? Pomocí nárokového systému, který vylučuje odpovědnost jednotlivce za jeho jednání a výběr partnera, budujeme stádo dětí bez rodičů, pro něž je otec či matka automatem na spotřební dávku a rodina nesmyslný dysfunkční celek. Co asi předá matka své dceři s výroky „tatínek ti neplatil, tak ho zavřeli“. Nebo otec svému synovi z prvního manželství, když říká „tvoje matka na tebe chce jen prachy, jen mě stojíš prachy“. V zájmu společnosti je třeba odmítnout nárokovou mentalitu nových generací.
Dosavadní systém snadného rozvodu je správný, systém snadného odloučení a rozpadu rodiny už nikoliv. 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi