Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Novela zákona o advokacii

Sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o advokacii. Pokud bude návrh schválen Senátem a podepsán prezidentem, vstoupí v účinnost 1. září 2009. Novela přináší tyto změny:

    * advokátům umožňuje výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti v pracovním poměru,
    * umožňuje výkon advokacie prostřednictvím zahraniční společnosti i pro tuzemské advokáty, nikoliv jen jako doposud pro usazené advokáty z jiných členských států EU,
    * řeší otázku přechodu práv a povinností ze závazkových vztahů vzniklých na základě smlouvy o poskytování právní pomoci v případě, že se samostatný advokát stane zaměstnaným advokátem,
    * mění se úprava pojištění advokátů včetně hromadného pojištění prostřednictvím České advokátní komory,
    * detailněji se řeší otázka vypovězení smlouvy o poskytování právní pomoci mezi advokátem a klientem,
    * zavádí se institut spolupracujícího advokáta při využití smlouvy o trvalé spolupráci mezi advokáty; tato smlouva je podrobněji upravena tak, aby se zamezilo vzniku zastřených pracovních poměrů v advokacii.

Autoři příspěvku:

Václav Baňka, vbanka@kpmg.cz, Tel.: 222 123 505
Lenka Fialková, lfialkova@kpmg.cz, Tel.: 222 123 536 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi