Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní stáž v Německu

27. srpna - 28. září 2023

Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) pořádá společně s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) ve dnech 27. 8. až 28. 9. 2023 stáž pro advokáty/advokátky. Českým advokátům/advokátkám je nabízeno 1 místo. Cílem projektu je získání, resp. prohloubení si znalostí o německém a evropském občanském a obchodním právu, seznámení se s chodem německých advokátních kanceláří a navázání pracovních kontaktů s cílem vytvoření sítě pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Harmonogram stáže:

27. 8. 2023 příjezd do Berlína
28. 8. – 2. 9. 2023 úvodní seminář v Berlíně (německé a evropské občanské a obchodní právo)
4. – 25. 9. 2023 odborná praxe v advokátní kanceláři (o umístění uchazeče rozhodne Nadace, kandidáti si však mohou sami navrhnout advokátní kancelář v Německu, která by je byla ochotna na praxi přijmout)
26. – 27. 9. 2023 závěrečný seminář v Bonnu – vyhodnocení
28. 9. 2023 odjezd

Pořadatelé zajišťují a hradí:

- ubytování a stravu po dobu seminářů v Berlíně a Bonnu
- jízdné z Berlína do místa praxe a zpět do Bonnu
- ubytování po dobu výkonu stáže (pokud si účastník zařídí ubytování sám, bude mu po konzultaci IRZ uhrazeno v dohodnuté výši)
- stipendium ve výši 550 €

Náklady na cestu do Bonnu a zpět si hradí účastníci sami. Podmínkou pro účast je mezinárodní zdravotní pojištění pro pobyt v Německu.

Kdo se může přihlásit?

Mladí advokáti/advokátky praktikující občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je určena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se však mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky.

Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či advokátním koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).
Při výběru kandidátů budou upřednostněni ti, kdo ještě studijní nebo studijně pracovní stáž zaměřenou na získání znalostí německého práva neabsolvovali.

V případě Vašeho zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a stručný motivační dopis, vše v německém jazyce, e-mailem na odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory Mgr. Veronice Slováčkové (e-mail: slovackova@cak.cz).

Zprávy z minulých ročníků si můžete přečíst: ZDE a ZDE

Uzávěrka přihlášek: prodloužena do 8. května 2023
Výběrové řízení proběhne online formou: 9. nebo 10. května dle domluvy

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi