Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ONLINE KURZ HELP RADY EVROPY: NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DOMÁCÍ NÁSILÍ

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN, NEHLASTE SE, PROSÍM!

Děkujeme za pochopení.

Kurz Rady Evropy v programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals)
Nabídka distančního on-line vzdělávání pro advokáty a advokátní koncipienty (účast je zdarma)

Téma: Násilí na ženách a domácí násilí


_
Organizátor:
Česká advokátní komora a Slovenská advokátní komora ve spolupráci se sekretariátem programu HELP Rady Evropy. Jedná se o společný přeshraniční kurz, který bude probíhat pro české a slovenské účastníky v českém i slovenském jazyce.


Národní školitelka:
JUDr. Lucie Hrdá, advokátka v AK Hrdá s.r.o.
_
Průběh kurzu:
Dne 31. března 2023 se ve vzdělávacích prostorách Slovenské advokátní komory v Bratislavě (Kolárská 6, Bratislava – budova AXA) uskuteční úvodní seminář (tzv. kick-off meeting) za účasti zástupců Rady Evropy, národní školitelkya všech účastníků z České republiky a Slovenska.
Poté se budou účastníci kurzu vzdělávat jen distanční formou on-line po dobu cca 3 měsíců 1-2 hodiny týdně.

Jazyk kurzu:
Český/slovenský (kurz obsahuje odkazy na rozsudky evropských soudů či materiály jiných organizací, které se nebudou překládat do českého jazyka).
Úvodní seminář v Bratislavě bude tlumočen do českého/nebo slovenského jazyka.

Registrace:
V případě Vašeho zájmu o účast na kurzu se přihlaste prostřednictvím emailové zprávy do 17. února 2023 zaslané k rukám Mgr. Lenky Vojířové: vojirova@cak.cz. Do emailové zprávy uveďte jako předmět „Účast na kurzu HELP Rady Evropy“ a dále své kontakty, které budou následně předány Radě Evropy. Vaše účast Vám bude emailem potvrzena. Advokáti budou mít přednost před advokátními koncipienty.

Více informací níže:

Organizační informace, pdf 384kB
Help kurz - obsah, pdf 574kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi