Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

QR kód, povinné platby a pojistné ČAK

Vážené advokátky, vážení advokáti,

letos poprvé můžete povinné platby na rok 2023, tedy příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu ČAK, a případně též pojistné, uhradit platebním QR kódem. Ten byl v polovině října 2022 rozeslán každému z vás do datové schránky a pro každého jednotlivého advokáta/tku byl unikátně generován.

Pokud preferujete standardní platební model, případně budete žádat o snížení či prominutí některé z plateb, nebo jste změnili způsob výkonu advokacie, postupujte, prosím, klasickým způsobem platby pomocí převodního příkazu na účet Komory č. 12432011/0100

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi