Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pokuta (zatím nepravomocná) 72 000 Kč za vinklaření společnosti Baribas enterteiment, s.r.o.

Ministerstvo spravedlnosti ČR akceptovalo argumenty České advokátní komory a vydalo příkaz, ve kterém uznalo společnost Baribas enterteiment, s.r.o., se sídlem Novomlýnská 1237/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 246 87 626, vinnou z tzv. vinklaření (pokoutnictví). Ministerstvo společnosti Baribas enterteiment, s.r.o. (zatím nepravomocně)) uložilo pokutu ve výši 72 000 Kč za spáchání přestupku podle § 52d odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.

V odůvodnění příkazu MsP ČR se uvádí: „…v rozporu s § 2 zákona o advokacii, (společnost Baribas enterteiment, s.r.o.) nabízela nejméně v období od 8. 6. 2022 do 30. 6. 2022 prostřednictvím webové stránky „www.dv-partners.cz" pod formálně neexistující obchodní firmou „DV & Partners'' poskytnutí právních služeb podle § 1 odst. 2 zákona o advokacii, když na předmětných webových stránkách mimo jiné nabízela právní poradenství a konzultace od 1 800 Kč za hodinu, přičemž dále zde bylo uvedeno např.: ´DV & Partners poskytuje právní poradenství v oblasti cizineckého a imigračního práva... V oblasti obchodního práva nabízíme zajištění komplexních služeb – příprava a sepsání, revize smluv mezi podnikateli, vymáhání a správa pohledávek, včetně zastupování v soudních řízeních, zastupování v řízeních před živnostenskými úřady... Cenová nabídka dalších služeb na míru bude dohodnuta po upřesněni požadavků klienta´, přestože není osobou oprávněnou takové služby poskytovat.“

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi