Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vyšel Věstník ČAK 4/2021

Ve 4. Částce Věstníku ČAK jsou zveřejněna usnesení, přijatá 8. sněmem České advokátní komory, který se konal dne 22. října 2021, dále také Dodatek č. 31 k rámcové pojistné smlouvě
č. 2904309313, díky kterému se navyšuje částka pojistného plnění z pojištění advokátů z 5.000.000 Kč na 7.000.000 Kč.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi