Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Návrhy usnesení 8. sněmu České advokátní komory

Návrh představenstva ČAK na změnu výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech Komory, pdf 160kB
Návrh představenstva ČAK na změnu výše a splatnosti příspěvku na činnost Komory, pdf 160kB
Návrh představenstva ČAK na změnu organizačního řádu Komory, pdf 179kB
Návrh představenstva ČAK na změnu usnesení sněmu o sociálním fondu Komory, pdf 158kB
Návrh představenstva ČAK na změnu stálého volebního řádu sněmu Komory, pdf 160kB
Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá usilovat o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům..., pdf 146kB
Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá prosazování právní úpravy advokátního tajemství, pdf 126kB
Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá zajistit důsledné využívání informačních technologií..., pdf 124kB
Otevřená advokacie: Návrh umožňující uskutečnit online volby do orgánů Komory v roce 2025, pdf 157kB
Vyjádření představenstva ČAK k návrhu Otevřené advokacie uskutečnit v roce 2025 online volby do orgánů Komory, pdf 175kB
Otevřená advokacie: Návrh na zrušení oprávnění představenstva Komory upravovat výši příspěvků na činnost Komory o míru inflace, pdf 146kB
Vyjádření představenstva ČAK k návrhu OA: Návrh na zrušení oprávnění představenstva Komory upravovat výši příspěvků na činnost Komory o míru inflace, pdf 157kB
Otevřená advokacie: Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby do orgánů Komory..., pdf 144kB
Vyjádření představenstva ČAK k návrhu OA: Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby..., pdf 202kB
Otevřená advokacie: Návrh na přijetí Interního protikorupčního programu ČAK, pdf 210kB
Návrh Mgr. Daniela Miky na omezení možnosti opakované volby do představenstva Komory, pdf 147kB
Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů, pdf 181kB
Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na prosazení reformy advokátních zkoušek, pdf 132kB
Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách, pdf 130kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi